دنبال کننده ها

۴ آذر ۱۴۰۲

بکشید ما را

ابو مسلم خراسانی که خلافت امویان را بر انداخت و عباسیان را بجای شان نشاند در نوزده سالگی به فرمان ابراهیم امام زمام امور خراسان بزرگ را بدست گرفت . او هنگامیکه به دستور منصور دومین خلیفه عباسی بقتل رسید فقط 36 سال داشت . ابومسلم در هفده سالی که بر خر مراد سوار بود بین سیصد تا ششصد هزار نفر از ایرانیان مخالف خود را کشت .
منابع تاریخی بر افزونی کشتگان بدست ابومسلم تاکید دارند ولی در بیان تعداد کشتگان راه اغراق بر گزیده اند
هر چه هست ابومسلم هم همچون تازیان بسیاری از ایرانیان ضد عرب را کشت وهمه جنبش های رهایی بخش ضدتازی را سرکوب کرد از جمله بر دار کشیدن «به آفرید مغ » که قصد احیای آیین کهن را داشت
نوشته اند وقتی ازدواج کرد همسرش را سوار بر اسب به خانه اش آوردند
او چنان تعصبی داشت که زین اسب را سوخت و اسب را کشت تا دیگر مردی بر آن ننشیند
از چنین جانوری برای ما قهرمان ملی ساخته اند
می بینید ؟ می بینید مرداب های وطن مان چه قهرمانانی تولید میکند ؟
- لابد اگر عمری به درازای عمر امام خمینی -رحمت الله علیه - میداشت دستکم یکی دو میلیون نفر را به دیار نیستی میفرستاد ..!
( اینکه عکس آقای گیله مرد اینجا چه میکند از نوا جونی بپرسید! لابد خیال میکند بابا بزرگش از نوادگان ابومسلم خراسانی است در حالیکه ما از نوه نتیجه های آدمخواران اعلیحضرت کلب آستان علی و از نوادگان اتول خان رشتی هستیم )
May be an image of 1 person
See insights and ads
All reactions:
Nasrin Zaravar, Zari Zoufonoun and 192 others

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر