دنبال کننده ها

۲۲ خرداد ۱۳۹۳

آقام امام زمان


میگویند : آقام امام زمان ، سوار بر اسب سپید ، با شمشیری خون چکان ، از چاهی در سامرا - یا از چاه جمکران - سر بر خواهند آورد و کله نا مبارک همه ناکسان وناکثین و کافرین و مرتدین و ملحدین و مارقین را قلفتی از تن شان جدا خواهند کرد
ما داشتیم با خودمان فکر میکردیم چند هزار سال طول میکشد تا آقامان امام زمان ، با آن اسب سپیدش ، از سامرا یا ازجمکران ، به ینگه دنیا نزول اجلال بفرمایند؟ یعنی به عمرمان قد میدهد؟؟!

خدا بسر شاهد است ماهیچ آرزویی در دل نداریم مگر اینکه این سعادت را داشته باشیم که در رکاب حضرت صاحب الزمان -عجل الله تعالی فرجه - شمشیر بزنیم و شر هر چه نویسنده و شاعر و نقاش و فیلسوف وفیلمساز ونمیدانم هنرمند وهنر شناس را از سر امت اسلام کم بفرماییم !

شوخی نمیکنم ها ! به ابلفضل !!