دنبال کننده ها

۲۲ مهر ۱۳۹۸

حدیث بیقراری انسان


کتاب تاریخ مردم امریکا ( A people’s story of the United States)را میخوانم.
این کتاب را هوارد زین. (Howard Zinn) نوشته که یکی از راستگو ترین تاریخ نویسان امریکایی است.
چند صفحه ای را میخوانم . سرم گیج میرود . تاملی میکنم و عرق شرمی از جبین پاک میکنم و برای هزارمین بار آن گفته غزالی را تکرار میکنم که: خونخوار تر از نوع بشر جانوری نیست :
۱- در سال 1781 میلادی یک کشتی مخصوص حمل بردگان بنام زونگ که به اتحادیه برده داران لیور پول تعلق داشت بسبب اشتباه ناخدای کشتی در سفر خود به جاماییکا از مسیر اصلی اش منحرف شد و چند روزی سرگردان در میان اقیانوس ماند. ناخدای کشتی به بهانه کمبود آذوقه یکصد و چهل و دو تن از بردگان را به دریا ریخت و با خیال راحت به سفر دریایی خود ادامه داد .
۲- در سال 1723 در ویرجینیا قانونی وضع شد که بموجب آن به سفید پوستان اجازه میداد اگر سیاه پوستی با یک سفید پوست دست به گریبان بشود مجازاتش این است که نخست گوش هایش را ببرند و آنگاه او را به دار بیاویزند .
Cutting the ears of a black slaves who struck white and hang them!
۳-در سال 1663 در مریلند یکی از برده داران ادعا نامه ای را تسلیم دادگاه کرد و مدعی شد بردگان وظایف خود را به درستی انحام نمیدهند .
نماینده بردگان در دادگاه گفت : غذای ما فقط نان و لوبیاست . با چنین غذایی ما توان کار کردن نداریم .
دادگاه هر یک از بردگان را به سی ضربه شلاق محکوم کرد !
۴- این آگهی هم در بیست و هشتم مارچ 1771 در روزنامه Virginia Gazette به چاپ رسیده است:
بفروش میرسد
کشتی Justitia وارد Leedstonشد .
حدود صدتا برده تندرست شامل زن و مرد و کودک پسر بفروش میرسند
زمان حراج : سه شنبه دوم آوریل

آقا زاده ها


آقا زاده ها
....بعد از صرف ناهار به تماشای شهر (دزفول )مشغول شدم. شهر خوب و جای قابلی است
متاع عمده آنجا « نیل »است که در مدرس و بنگاله هم هست و کرورها فایده میدهد . لکن از بدبختی ایرانی، در دزفول بوضع نامرغوبی تربیت ( تولید ) میکنند و به قیمت نازلی می فروشند
شیخ محمد طاهر - عالم بزرگ آنجا - که مردم از خودش رضایت داشتند به ملاقاتش رفتم . پیر و شکسته و ضعیف البصر شده و مردم از دست پسرانش به تنگ آمده بودند 
بد بخت ایران ! آقا زادگان یک ملا یا سید مقتدری ، آتش جان مردم میشوند و تا چند پشت از گریبان مردم دست بر نمیدارند . گویا علم و اقتدار راخداوند به ارث به ایشان میدهد
اغلب بلاد ایران به این درد بزرگ مبتلایند......
«از خاطرات حاج سیاح»
****نیل : ماده ای که برای رنگریزی پارچه استفاده میشده است