دنبال کننده ها

۲۹ آبان ۱۴۰۲

بلای ریش

آفریدگار ، حوا را از پهلوی چپ آدم بیافرید و وی را گفت : ای آدم ! زن کج است !از وی چشم راست مدار ....."
" پس حوا گستاخی کرد با آدم . الله تعالی موی محاسن آدم بیافرید تا حوا را از آن هیبتی به دل رسد ! "
( نقل از : عجایب المخلوقات- محمد بن احمد طوسی )
پس معلوم مان میشود این ریشی که بلای جان ماست به این سبب بر صورت مان میروید تا مگر دختران حضرت حوا کمی از ما بترسند !
عجبا ! حیرتا !
May be a black-and-white image
See insights and ads
All reactions:
Zari Zoufonoun, Mina Siegel and 103 others

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر