دنبال کننده ها

۲۴ آبان ۱۳۹۷

پهلوی چی


پهلوی چی
میگوید : آقا ! شما هم پهلوی چی هستی؟
میگویم : نه ! دهاتی هستم !
میگوید : منظورم را مثل اینکه نفهمیدی . منظورم این است که سلطنت طلب هستی ؟ 
میگویم : نه !
میگوید : پس توده ای هستی
میپرسم : از کجا میدانی توده ای هستم ؟
میگوید : از سبیل هات ! سبیل هات مثل توده ای هاست !
میگویم : لابد اگر ریش میداشتم میگفتی حزب اللهی هستم !
میگوید : میخواهی نفرینت کنم ؟
میگویم : بفرما !
دستش را به آسمان بلند میکند و میگوید : الهی توده ای بمیری!
با حیرت نگاهش میکنم . میگوید : حالا میخواهی دعایت کنم ؟
میگویم : بفرما
میگوید : الهی توده ای از دنیا نروی !

تنهایی


می پرسد :سیگار میکشی
میگوید : نه !
-عرق میخوری ؟
⁃ نه!
⁃ ورزش میکنی؟
⁃ روزی دو ساعت
⁃ رژیم غذایی داری؟
⁃ اوه...چه جور هم !
⁃ یعنی گوشت و اینها نمیخوری؟
⁃ ابدا ! فقط میوه و سبزی
⁃ کوه پیمایی هم میروی؟
⁃ ماهی دو سه بار
⁃ پیاده روی چی ؟
⁃ هر روز صبح ، هر روز یک ساعت
⁃ زن و بچه داری؟
⁃ نه !
⁃ قرض و قوله داری؟
⁃ نه!
⁃ روزنامه و کتاب میخوانی؟
⁃ نه! ابدا
⁃ تلویزیون نگاه میکنی؟
⁃ خیلی کم ، فقط شوهای خنده دارش را می بینم
⁃ آخ .... چه بد !
⁃ چطور؟
⁃ برای اینکه تنها میمانی ! آخر عمری خیلی تنها میمانی
⁃ تنها میمانم ؟ چرا ؟
⁃ برای اینکه همه رفیقات و دور و بری هات قبل از تو میمیرند تو تنها میمانی . تنهایی خیلی سخته ! آن هم آخر عمری

معبد خلق

معبد خلق !

این روزها مصادف است با چهلمین سالگرد خودکشی دستجمعی نهصد و هیجده تن از پیروان معبد خلق .
معبد خلق در سال ۱۹۵۰میلادی توسط مردی بنام جیم جونز در ایندیانا بنیاد گذاشته شد .
این معبد در سال ۱۹۶۵ به کالیفرنیا انتقال یافت و پیروان بسیاری یافت . نفوذ این کلیسا چنان بود که بسیاری از مقامات محلی و چهره های سرشناس کالیفرنیا به آن گرویدند و آقای جیم جونز محبوبیت خارق العاده ای یافت .
جیم جونز بعدها از تلفیق آموزه های مارکس ، گاندی و فیدل کاسترو ، اندیشه هاو روش های انقلابی نا متعارفی راپیش گرفت و مجبور شد در سال ۱۹۷۰ معبد خلق را به جزایر گویان منتقل کرده و سعی کند با چنین آموزه هایی - که هیچ رنگ و بوی دینی هم نداشت - بهشتی اینجهانی برای پیروان خود بوجود آورد .
در سال ۱۹۷۸گزارش هایی در برخی از رسانه های امریکا انتشار یافت که نشان از نقض حقوق بشر پیروان این مکتب داشت .
در همین زمان ایالات متحده هیئتی به سرپرستی آقای لئو رایان نماینده کنگره امریکا برای رسیدگی به این امر به گویان فرستاد .این هیئت پس از بازدید از پایگاه اصلی معبد خلق در ناحیه Jonestown قصد بازگشت به امریکا را داشت اما هنگام بازگشت در فرودگاه مورد حمله مردان مسلح قرار گرفت که طی آن آقای لئو رایان و چند تن از خبرنگاران و فیلمبرداران تلویزیون و همچنین گروهی از اعضای این معبد که قصد خروج از پایگاه را داشتند کشته شدند .
جیم جونز سر انجام فرمان یک خودکشی جمعی را صادر کرد و ظاهرا در اعتراض به شرایط غیر انسانی جامعه بشری با خوراندن نوشابه سمی ، نهصد و هیجده تن از آنان را کشت که سیصد و چهار نفرشان کودکان خرد سال بودند .

۲۳ آبان ۱۳۹۷

اینجایم


اینجایم 
خسته و خواب آلود
زیر آسمانی کبود
و دود آلود
نفس کشیدن دشوار
عاشق شدن دشوار تر
موقعیت اضطراب یعنی همین
میخواهم بگویم
اگر سوختم و جزغاله شدم
با خبر باشی
و دیگر رویا نبافی
و‌دیگر خود را برای جنگی جانفرسا
نفرسایی
دارم شاعر میشوم
صبح فیلسوف شده بودم
ممکن است شب نقاش بشوم
شاید هم شبگردی آشفته حال
دنیای من هم دنیای کافکایی است
پیچیده و هزار تو
چه دیوانه بی آزاری هستم من
بگمانم عاشقم
عاشق آنکس که نمی شناسمش
دیشب . نیم شب
فیلمی میدیدم بلکه خوابم ببرد
نامش Adam
هنرپیشه اش چه شباهت غریبی به تو داشت
به تو که نامت را
روشنی و روشنایی
نهاده بودم
آن‌دیگری شباهت به خودم داشت
گفتم : نکند زندگی ما را فیلم کرده اند
نمیدانم حالا آنجا چه ساعتی است
چه ضرورتی دارد بدانم ؟
خورشید سر انجام میدرخشد
و ناقوس خواهد نواخت
از درونم شعر می جوشد
دیوانه ام آیا ؟
باید از همسایه ام بپرسم
زنم می‌گوید : دیوانه ام
همسایه ام می‌گوید : نازنین مردی هستم
کدام را باور کنم ؟
تو چه میگویی ای همزاد من؟
که اقیانوس ها از من دوری؟

موقعیت اضطراب


موقعیت اضطراب
وضعیت دلهره آور کنونی جهان ، چشم انداز های تیره و تار و اضطراب آوری را در برابر بشریت گشوده است . چشم اندازهایی بس ترسناک که آسیب پذیری انسان در برابر قدرت را باز می نمایاند .
جهان امروز ما همچون جهان کافکایی ، هزار تویی در هم تنیده را میماند که انسان مستاصل در موقعیتی دلهره آور در تاریکی و ظلمات مطلق به این سوی و آنسوی چنگ می اندازد بلکه گریزگاهی از این هزار توی پیچاپیچ بیابد و خود را از مخمصه ای چنین مهیب و گردابی چنین سهمناک برهاند
اگر کافکا با خلق آثاری همچون مسخ تصویر گر عصر اضطراب پس از جنگ جهانی است و هراسی ژرف و دایمی را در همه آثار خود بنمایش میگذارد امروز موقعیت کابوس وار اکنونی است که وجدان های بیدار را به گرداب کابوس و دلهره و اضطراب کشانده است
پرسش اصلی این است : انسان چگونه می تواند در برابر قدرت مسلط بایستد و چگونه می تواند آسیب پذیری خود در برابر قدرت را تقلیل دهد ؟