دنبال کننده ها

۸ خرداد ۱۳۹۳

آقای زبرجد ......

آقا ! ما بالاخره تصمیم گرفته ایم این آقای زبرجد را به دادگاه بکشانیم .
چه فرمودید ؟ آقای زبر جد دیگر کیست ؟ 
عجب ؟ شما هنوز آقای زبر جد را نمی شناسید ؟ آقای زبر جد همان آقایی است که سی - چهل میلیارد دلار پول دارد . همان آقایی است که نه تنها از زمین و آسمان برایشان  پول می بارد وبه مرغ آقا نمیشود کیش گفت ؛ بلکه اگر اراده بفرمایند میتوانند در چشم بهم زدنی حکومت های اقالیم سبعه - از مصر و شام و عراق عجم و ممالک فارس و خراسان و ماوراء النهر بگیر تا تا ترکستان و دشت قبچاق و چین و ماچین و جاوه و بنگاله  وحبش و زنگبار و سیلان و گجرات و عدن و جده  - را کله پا بفرمایند !
ما که اسم بی صاحب شده این آقای مارک زوگر برگ توی دهان مان نمی چرخد ؛ این است که اسمش را گذاشته ایم آقای زبر جد که هم سر راست تر است و هم اسلامی تر !!
لابد می پرسید مگر این آقای زبر جد چه دسته گلی به آب داده است که ما میخواهیم ایشان را به عدلیه بکشانیم ؟ مگر پشت شمس العماره لبلبو گفته است ؟ . حالا خدمت تان عرض میکنیم . 
آن قدیم ندیم ها - قبل از اینکه این آقای زبر جد لعنتی این فیس بوک کوفتی بلا وارث را اختراع بفرماید ؛ ما هر وقت خسته و مانده از سر کار بخانه بر میگشتیم خانم جان مان یک چای دیشلمه کهنه جوش تازه دم جلوی مان میگذاشت و خستگی عالم از تن مان در میرفت . یا اینکه گاهگداری فسنجانی ؛ مرغ مسمایی ؛ جوجه کبابی ؛  میرزا قاسمی دبشی ؛ یا باقلا قاتوقی درست میکرد و ما هم شکر خدا را میکردیم و دستپخت خانم جان مان را با هزار به به و چه چه می لمباندیم ( هر چند باقلا قاتوقی که یک خانم شیرازی درست کند فقط برای عمه جانش خوب است ! )  هر چه بود سفره سنگین رنگینی داشتیم و مجبور نبودیم این ساندویچ های بی پیر آدم خفه کن را به سق بکشیم 
اما از روزی که خانم جان مان صاحب فیس بوک شده اند و شبانه روز سر گرم گشت و گذار در این خانه جادویی شیشه ای هستند ؛ ما نه تنها رنگ فسنجان و قیمه پلو و جوجه کباب و میرزا قاسمی و همان باقلا قاتوق مافنگی را ندیده ایم بلکه همان چایی کهنه جوش تازه دم هم از ما دریغ شده است .  این است که ما بالاخره تصمیم گرفته ایم این آقای زبر جد را به عدلیه بکشانیم و از ایشان چند میلیون دلاری خسارت بگیریم . 
دو تا دلیل محکمه پسند دیگر هم داریم که چرا میخواهیم این آقای زبر جد را به نظمیه و عدلیه بکشانیم . اولیش این است که : این آقایی که سی چهل میلیارد دلار پول دارد آیا تاکنون دو قران بابت سهم امام و خمس و زکات و حق البوق  آیات عظام و علمای اعلام داده است ؟  آیا این پول بی زبانی را که این آقا زاده کرور کرور جمع کرده اند توسط حجج اسلام حلال شده و طیب و طایر است ؟دومش اینکه وقتی قاضی القضات شیراز به مصداق قورباغه آوازه خوان شده و بیات گاو میخواند از آقای زبر جد شکایت میکند و سهم امام می طلبد ( ببین چه آشغال کله هایی قاضی القضات شده اند ! ) ما چه چیز مان از این آقای قاضی القضات کمتر است ؟ مگر ایشان را خانم زاییده ما را کنیز ؟  بالاخره از قدیم ندیم ها گفته اند  از خرس مویی . خلاف عرض میکنیم ؟ 

۵ خرداد ۱۳۹۳

آقای ماضی استمراری ......

برای دوست شاعرم محمد جلالی ( م- سحر )


این آقای ماضی استمراری دست از سرمان بر نمیدارد . مثل کنه بما چسبیده است و هر جا که میرویم مثل نخود هر آش پیدایش میشود و و بمصداق " بچه یتیم را رو بدهی ادعای میراث میکند " مدام باد به زخم مان میزند و نمک روی جراحت مان می پاشد . 

* میرویم رستوران شام بخوریم . آقای ماضی استمراری شامش را میخورد و آروغش را میزند و دستش را به شکمش میمالد و بمن میگوید : یادت میآید رامسر ؟  میرفتیم رستورانی کنار دریا ؛ زیر نارنجستانش  ماهی اوزون برون با  ودکا می خوردیم ؟ عجب روزگار خوشی بود ! حیف که قدرش را نمیدانستیم . 

** سوار ماشین میشویم کیلومتر ها راه را میکوبیم و میرویم کنار اقیانوس آرام ؛ در شیک ترین و با صفا ترین هتل آنجا بیتوته میکنیم و میرویم تنی به آب بسپاریم .  در همین موقع سر و کله جناب آقای ماضی استمراری مثل خر مگس معرکه پیدا میشود و میگوید : متل قو یادت میآید ؟ یادت میآید چه ساحل زیبایی داشت ؟ سپید کنار و چمخاله و بابلسر چطور ؟  چشم انداز جنگل و کوههایش را به یاد داری ؟ 

***میرویم سانفرانسیسکو در خیابان هایش پرسه میزنیم . با رفیقم - مورتوز - بر پشت بام بلند بالا ترین هتل شهر جامی میزنیم . آرامش و نور و شادی و زندگی از در و دیوار شهر میبارد . سلانه سلانه خیابان معروف لومبارد را بالا و پایین میرویم و از انهمه زیبایی و گل و آفتاب و دار و درخت و آدمها و سگها و ماشین ها و کالسکه ها و ارابه ها غرق لذت میشویم . ناگهان نمیدانم از کدام سوراخ سنبه ای هیکل مچاله شده آقای ماضی استمراری پیدا میشود و میفرماید : شمیران و درکه و میگون و گلابدره و جعفر آباد و سعد آباد و خیابان پهلوی یادت میآید ؟  آخ که چه صفایی داشت تهران مان آن روز ها !!

****هر وقت دل مان میگیرد و هوایی میشویم و شور و شیدایی امان مان را می برد ؛  میرویم دانشگاه برکلی و در حاشیه خیابان های پر دار و درختش راه میرویم و زیر لب شعر حافظ و شاملو و اخوان و سهراب و صالحی را زمزمه میکنیم بلکه دلمان کمی باز بشود .
ناگهان سر و کله آقای ماضی استمراری پیدا میشود که این بار دست در دست آقای ماضی بعید داده است و شتابان به سوی مان میآید .
میگوییم : جناب آقای ماضی استمراری ! سور ناچی کم بود یکی هم از غوغه آورده ای ؟ 
این بار آقای ماضی بعید است که سری می جنباند و میگوید :  دبیرستان ایرانشهر یادت میآید ؟ مدیر مدرسه مان آقای کنار سری را بخاطر داری ؟ یادت میآید آقای کنار سری چه جلال و جبروتی داشت ؟  یادت میآید بخاطر نامه عاشقانه ای که برای زهره جانت نوشته بودی چه بلایی به سرت آورد ؟ 
پشت بندش آقای ماضی استمراری وارد میدان میشود و میگوید :  دانشگاه تبریز یادت میآید ؟  استاد قاضی طباطبایی و استاد عبدالامیر سلیم را بخاطر میآوری ؟  یادت میآید چقدر در کلاس استاد قاضی طباطبایی میخندیدی ؟ یادت میآید استاد قاضی طباطبایی با آنهمه پیری و شکستگی چه حافظه ای داشت و چقدر شوخ و شنگ بود ؟ 

**** میرویم کنار رودخانه ای تا بقول سهراب اندوه دل مان را بشوییم . آقای ماضی استمراری باز پیدایش میشود و برای مان از کارون و سپید رود  و زاینده رود و ارس و ارسباران میگوید و یکبار دیگر دل مان را خون میکند 
این آقای ماضی استمراری هیچ وقت و هیچ جا دست از سرمان بر نمیدارد . نمیگذارد یک قطره آب خوش از گلوی مان پایین برود .  باز خدا پدر جنابان آقایان ماضی بعید و ماضی نقلی را بیامرزد که دیر به دیر آفتابی میشوند  و گرنه ممکن بود توی این سگستان و سنگستان  دق کش بشویم . 
آی ... جناب آقای ماضی استمراری !  الهی زیر پای اسب اجل بروی ! نمیشود دست از سر ما برداری ؟؟