دنبال کننده ها

۵ مرداد ۱۳۹۱

فرمایشات ملا حسنی....!!!شما اگر انسان بودی می رفتی تحقیق می کردی ببینی آقای مکارم چی گفته، نه اینکه من حسنی از اون دنیا بیام ترو ارشادت کنم ای حیوان الی الابد. برو ببین پیغمبر اسلام مرغ می خورد؟ برو ببین ائمه معصومین مرغ می خوردن؟ ای مرغدار، ای نادان، ای ابله، تو چرا شتر پرورش نمی دهی؟ شتر بدبخت خار میخوره دویست کیلو گوشت میده، این مرغ از صبح تا شب میخوره اونوقت دو کیلو نهایت دو کیلو و سیصد گرم گوشت داره، از قدقدش خوشت میاد؟ از فضله اش خوشت میاد؟ ای نادان برو سیب زمینی بکار، برو تو دریاچه ارومیه هویج بکار.
ای بی شهور، ای ابله، ای موسوی، ای کروبی، مرغ می خوری؟ من از همون اولش گفتم که در راس این مرغ خورها برلینی ها هستند، بیل کلنگها هستند، اوباماها هستند، ای خردادیان، ای رقاص، الان تو خوشحالی؟ قر می دهی؟ ای حیوان اگر در ارومیه بودی من خودم ترو اعدام می کردم.
این زنهایی که سگ می گیرند دستشان و به مغازه می روند تا مرغ بخرند، من با اینها یک صحبتی دارم، ای زن سگ باز، مرغ می خری می دهی به سگ پاکوتاهت بخورد تا مرغ به دست مومنین نرسد؟ شما از شاه هم بدترید از سلمان رشدی هم بدترید، دست و پای شما را باید برید، وگرنه چرا سیب زمینی نمی خری که مثل حیوان آرام یک گوشه نشسته؟ حالا برو بگو حسنی خشونت گر است، من ابایی ندارم، همین الان دو تا حوری بهشتی اینجا نشسته اند منتظر من، خانم....خانم....
همین اسرائیل و عزالدین و ایرلندیها بودند که شما را مرغ خور کردند، دشمنان اسلام این مرغ را وارد سفره ما کردند وگرنه در زمان اون ملعون کی مرغ می خورد؟ مغازه ها پر از مرغ بود چون کسی مرغ نمی خرید....تو نشانه ها را ببین ای احمق، صفها را ببین، ای زرشک پلو خور ملعون.
توی داهاتی هم که مرغ در خانه ات داری، تو هم همدست جنیفرهایی، همدست خردادیانیهایی، همدست سازگارایی، وگرنه چرا شتر نگه نمیداری؟ هان؟ شتر بده، مرغ خوبه؟ همین واحدیها همین گنجیها همین سروشها هستند که رفتن در دامن دشمن و هی مرغ مرغ می کنند، همین لعنت الله علیه ها هستن که می خواهند مردم ران مرغ بخورند، ای خاک بر سرتان.
من شما را نصیحت می کنم، شما را فتوا می دهم: مرغ حرام است، گوشت حرام است، شیر حرام است، هر چیزی که نیست حرام است، حالا تو خود دانی.

منبع ؟؟: از طریق ایمیل دریافت شد