دنبال کننده ها

۱ خرداد ۱۴۰۳

گیز قلعه


‎نوشته اند کوهی که هلیکوپتر آقای لوکوموتیر به آن برخورد کرد گیز قلعه نام داشت -یعنی قلعه دختر
و بازی روزگار را ببین که چگونه سر انجام شیخ آدمکش نابکاری را که مدام از بیرون ماندن گیسوی دختران سرزمینم نگران بود به کمند گیسوی گیز قلعه گرفتار کرد و به ژرفای دوزخ فرستاد
See insights and ads
All reactions:
Miche Rezai, Nasser Darabi and 86 others

حیف شد

آخی…. مرحوم رییس القاتلین تازه میخواست فارسی یاد بگیرد ها . سوار لوکوموتیر شد رفت هوا !
آخی… مرحوم رییس دیلماج خانه همایونی تازه میخواست انگلیسی یاد بگیرد ها ! بجای درشکه , سوار «هولی کاپتور » شد رفت عرش اعلی خدمت حضرت باریتعالی !
اینها انسان های فرزانه ! بدون جانشین بودند ها !
یعنی اینکه قرن ها طول میکشد تا مادر گیتی دوباره چنین حرامی زادگان بیمانند بیمایه ای بزاید ( لدفا با حرام زاده اشتباه نشود )
بقول رفیق مان : ان لله و انا الیه واژگون
بعد التحریر : اخبار واصله حاکی از آن است که پس از این حادثه مولمه ملت ایران با طشت و نقاره و شراب خانگی و‌ودکای دست ساز عازم کرانه های شمال شده اند تا این مصیبت عظمی را جشن بگیرند !
بقول ناصر خسرو :
گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار ؟
و حافظ میفرماید :
دور فلکی یکسره بر منهج عدل است
خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل
May be a graphic of wine and text
See insights and ads
All reactions:
Miche Rezai, Naghi Pour and 109 others

آقای رییس جمهور

میگوید : امریکایی ها رییس جمهور سیبیلو دوست ندارند
ما هم‌رفتیم سبیل مان را کلفت کردیم تا بما نگویند بیا رییس جمهور بشو !
May be an image of 2 people
See insights and ads
All reactions:
Siavash Roshandel, Massod Shabani and 106 others