دنبال کننده ها

۴ بهمن ۱۴۰۲

میرزا کوچک خان

این ساراخانم بیست سی سال است آرایشگر ماست
هر وقت میرویم موهای مان را کوتاه کنیم یکساعت تمام باید از سیر تا پیاز به داستان زندگی شان گوش بدهیم ولام تا کام هم حرف نزنیم .
دیشب برای شان پیغام فرستادیم که : سارا خانم جان ! . روزگارتان بی بلا و بی کرونا باد . آیا میشود امروزی ،فردایی ، پس فردایی خدمت تان شرفیاب بشویم این موهای سر مان را کوتاه بفرمایید ؟
جواب دادند : یکماه دیگر باید صبر کنید!
گفتیم : خانم جان ! هیچ میدانی ما حالا چه شکل و شمایلی شده ایم ؟ عینهو انسان های غار نشین عهد ماضی را میمانیم ! این خلایق بیچاره وقتی چشم شان بما می افتد خیال میکنند مرحوم مغفور میرزا کوچک خان جنگلی زنده شده است و لابد میخواهد اینجا در کالیفرنیا یک دولت دموکراتیک خلقی اسلامی سوسیالیستی راه بیندازد ! از آنطرف می ترسیم طفلکی ها نوه های مان هم با دیدن مان زهره ترک بشوند ! حالا نمی شود محبت بفرمایید وقتی بما بدهید شبی نیمه شبی صبحی سحری خدمت تان شرفیاب بشویم این موهای لعنتی مان را کوتاه کنید و شرشان را از سر مان کم بفرمایید ؟
دوباره پیغام فرستادند که : خیر آقای گیله مرد ! خیلی متاسف هستم . آی ام ساری ! باید یکماه منتظر بمانید !
دیدیم چاره ای نیست . گفتیم ؛ باشد ! یکماه دیگر صبر میکنیم ، مگر آسمان به زمین میآید ، بگذار این گرینگوها خیال کنند ما همان میرزا کوچک خان جنگلی هستیم !
باری! امروز صبح پاشدیم رفتیم بانک . یک فقره ماسک سپید هم روی دهن و دماغ مان چسبانیدیم و رفتیم آنجا . خیال میکردیم حالاست که همه خلایق برای مان هورا بکشند که : به به ! جناب آقای میرزا کوچک خان ! صبحکم الله بالخیر !
اما بقدرتی خدا هیچ تنابنده ای نیم نگاهی هم بما نینداخت و نگفت موسیو گیله مرد خرت به چند !
آمدیم بیرون برویم پی کار و زندگی مان . دیدیم دو قدمی بانک یک آرایشگاهی باز است و خانمی آنجا پشت میز نشسته است و ناخن هایش را لاک میزند
رفتیم داخل و گفتیم : گود مورنینگ مادام ! می توانید موهای سرمان را کوتاه کنید یا باید وقت قبلی بگیریم ؟
ایشان خنده ملیحی فرمودند و گفتند : شما چقدر آدم خوش شانسی هستید
پرسیدیم : چطور مگر ؟
فرمودند : یکی از مشتری های مان نیامده است . بیا برو بنشین جلوی آینه.
ما هم رفتیم نشستیم پای آیینه و قبل از اینکه ایشان دست به قیچی و سایر ابزار آلات قتاله و اصلاحگرانه ! ببرند گفتیم : خانم جان ! قربان آن دست و پنجه بلوری تان بشویم ما ! بالاغیرتا سرمان را طوری اصلاح کنید زن مان از خانه مان بیرون مان نیندازدها !
آقا ! یکساعتی آنجا نشستیم و این بانوی هنرمند با چنان دقت و ظرافتی سرمان را اصلاح کرد که ما هم از بس از کارشان خوش مان آمده بود یکدانه اسکناس ده دلاری انعام دادیم و گفتیم : سارا بی سارا ! بای بای سارا
( این هم عکس پیش از اصلاح)
May be an image of 1 person and beard
See insights and ads
All reactions:
Zari Zoufonoun, Davood Badkoobeh and 14 others

روشنفکر از نگاه حافظ

جناب حافظ تعریفی چنین جامع از روشنفکر بدست داده است:
خشت زیر سر و بر تارک هفت اختر پای
No photo description available.
See insights and ads
All reactions:
Nasrin Zaravar, Sheila Ziarati and 85 others

عبدالله شر خرهای ینگه دنیایی


ماه گذشته حال مان بهم خورد رفتیم اورژانس . خیال میکردیم قلب مان عیب و علتی پیدا کرده است . چند ساعتی آنجا ماندیم آمدیم خانه .
حالا یک صورتحساب برای مان آمده است به مبلغ هیجده هزار و هشتصد و پنجاه و سه دلار و چهل و چهار سنت !
نمیدانم آن چهل و چهار سنت برای چیست ؟ لابد برای دو فقره اکسیژن اضافه ای است که آنجا استنشاق فرموده بودیم که بقول حضرت سعدی : هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون بر میآید مفرح ذات !
سعدی علیه الرحمه اگر در ینگه دنیا زندگی میکرد مسلما در سخنان حکیمانه اش تجدید نظر میفرمود زیرا هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است اما ضرورتاً مفرح ذات نیست
دو سه ماه پیش هم کارمان به اورژانس کشیده شده بود . آمبولانس آمد ما را برد بیمارستان . فاصله بیمارستان با خانه ام سه چهار دقیقه است. چند روز بعد برایم صورتحسابی فرستادند به مبلغ دو هزار ‌دویست و نود و شش دلار و چهارده سنت !
گفتیم : پدر آمرزیده ها اگر ما بجای آمبولانس سوار سفینه فضایی آقای ایلان ماسک شده بودیم به پای مان ارزان تر در میآمد !آخر انصاف تان کجاست ؟
خدا را صدهزار مرتبه شکر ما بیمه درمانی داریم و گرنه باید خانه مان را میفروختیم هزینه بیمارستان و آمبولانس را میدادیم تا گیر عبدالله شر خرهای ینگه دنیایی نیفتیم
May be an image of ticket stub and text
See insights and ads
All reactions:
Miche Rezai, Sheila Ziarati and 101 others