دنبال کننده ها

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰

پول ...پول ...پول ....


روی کره زمين ؛ 225 نفر از آدمهای خيلی خيلی خيلی خوشبخت ؛ معادل يک تريليون دلار ثروت دارند که اين ثروت از تمام دارايی های منقول و غير منقول دو ميليارد و پانصد ميليون نفر از ساکنان کره زمين بيشتر است !!( اگر می توانيد چرتکه بيندازيد و ببينيد يک تريليون دلار چند تا صفر دارد )

من اخيرا يک سايت اينترنتی پيدا کرده ام بنام " global rich list " که نشان ميدهد ثروت های روی زمين چگونه بين بندگان خدا تقسيم شده است .

بر اساس بر آورد هايی که من با کمک اين سايت انجام دادم ؛ اگر شما سالانه هفتاد و پنجهزار دلار در آمد داشته باشيد ( يعنی معادل در آمد طبقه متوسط امريکا )از پنج ميليارد و 955 ميليون نفر از ساکنان کره زمين ثروتمند تر هستيد ( يادتان باشد که جمعيت کره زمين شش ميليارد و پانصد ميليون نفر است )

اگر می خواهيد بدانيد جايگاه شما در اين دنيای سرشار از عدالت و برابری کجاست ؛ و سهم شما از اين ثروت جهانی چقدر است ؛ لطفا قدم رنجه بفرماييد و سری به سايت global rich list بزنيد تا دود از کله مبارک تان بلند بشود !!