دنبال کننده ها

۱۹ شهریور ۱۳۹۸

برکنار شدیم


بر کنار شدیم!
آقا ! این آقای ترومپت - که هیچ کارش شبیه آدمیزاد نیست - دیشب جوش آورد و ما را که مشاور عالی امنیت ملی اش بودیم از کار بر کنار کرد
حالا برکناری ما فدای سرتان ، پس فردا میرویم مشاور عالی امنیت ملی اسراییل میشویم ! اسراییل هم نشد فدای سرتان ! عربستان سعودی و خنازیر الخلیج که هستند . چه کسی بهتر از ما ؟ نا سلامتی ما روزی روزگاری نماینده امریکا در سازمان ملل بوده ایم . نامزد ریاست جمهوری بوده ایم . چند ماهی هم با خرس توی جوال رفته و با خنازیر پالوده خورده ایم ، اینجا نشد آنجا ، بالاخره همین امروز فردا پستی و مقامی میگیریم و دوباره میشویم جناب آقای پاچ باقلا ! اما دل مان برای این بندگان خدایی میسوزد که خیال میکردند ما اینها را حلوا حلوا میکنیم می بریم ایران بمب و خمپاره روی آسمان ایران می ترکانیم تا اینها بشوند شاه و وزیر و نمیدانم ولی فقیه !گیرم ولی فقیه سبیلو !
آقا !این ایرانی ها یک شاعری حکیمی دارند که اسم عجیب غریبی دارد. ما که هیچ ! هفت جدمان هم نمیتواند اسمش را تلفظ کنند.آخر ابو محمدمشرف الدین مصلح بن عبدالله بن مشرف سعدی شیرازی هم شد اسم ؟باز این همزاد مان ابوالحسن رجب نژاد شیخانی اسم راحت تری دارد .
همین سعدی شیرازی میفرماید :
عمل دولت همچون سفر دریاست، امید نان دارد و ایضا بیم جان !
باز خدا پدر این آقای ترومپت را بیامرزاد ما را نینداخت توی دریا و غرق مان نکرد . نانش سرش را بخورد
از ورطه ما خبر ندارد
آسوده که بر کنار دریاست