ما هم روزگاری جوان بودیم !
بقول شاعری مغموم و مغبون:
جای پای گذشتن عمر است
اینکه خوانند چین پیشانی.....
Comments
Write a comment...

در پرسه های در بدری
دوستانی که خواهان خواندن کتاب « در پرسه های دربدری» بوده اند می توانند آنرا روی اینترنت بخوانند
البته این کتاب سی و پنج سال پیش نوشته شده و حدیث دربدری های نسلی است که در جستجوی عدالت و آزادی به بیراهه رفت و تاوان سنگینی پرداخت و سرانجام فاضلاب متعفن بویناکی بنام « جمهوری اسلامی » را برای نسل های آینده بر جای نهاد
Comments
Write a comment...

کهن ترین آهنگ دنیا!!
این آهنگ سه هزار و چهار صد سال پیش ساخته شده است
یک اتفاق ساده
« از داستان های بوئنوس آیرس »
رفته بودم وزارت خارجه . رفته بودم با رفیقم - آقای خاکپور - خدا حافظی کنم....
Continue Reading
Comments
Write a comment...