دنبال کننده ها

۲۴ مهر ۱۳۹۳


میگویند : در دفتر کار اسدالله لاجوردی جلاد اوین ؛ تابلویی نصب شده بود با خط نستعلیق و بر آن نوشته بود : میازار موری که دانه کش است !
گویا در جماران ؛ در اتاق آن ادمخوار پلید جمارانی هم تابلویی بود با شعری از ناصر خسرو قبادیانی با این مضمون : 
خلق ؛ تمامی نهال باغ خدایند 
هیچ از این باغ نه بر کن و بشکن

۲۳ مهر ۱۳۹۳

فقط یک مرد آزاد وجود دارد !

......در کشورهای خودکامه ؛ تنازعی غیر عادی  بر سر " قدرت " وجود دارد چرا که قدرت بسیار مهمتر و معنی دار تر از پول است .
شما یک سوپر میلیاردر  افسانه ای را مجسم کنید ؛ این سوپر میلیاردر ذهنی شما هرگز نمیتواند حتی به گرد قدرتی که فیدل کاسترو ( بخوان خامنه ای ) در دست دارد برسد . که مثل فیدل کاسترو نه تنها ارباب یک جزیره  که فرمانروای یک مجمع الجزایر کامل و تمامی ناوگان ها و کشتی های بازرگانی و جنگی باشد . که جان و مال همه در دستش باشد . کارفرمای بردگان و بالاترین فرد ارتش باشد  و به تنهایی بتواند جنگی جهانی براه اندازد .
وقتیکه بیش از دویست سال پیش هگل در باره فردریک کبیر گفت : " تنها یک مرد آزاد در سرتاسر پروس وجود دارد " مقصودش نمونه ای از یک دیکتاتورتوتالیتر بود .
در سرتاسر کوبا تنها یک مرد آزاد وجود دارد واین مرد آزاد برای حکومت کردن  نه تنها هزاران برده و بنده دارد ؛ که خود خالق نفاق و اختلاف و جنگ و جدال میان احزاب و دسته ها ست .
تنها کتابی که کاسترو همواره خوانده است  - که در زندان باتیستا  در کوههای کوبا نیز میخوانده است - کتاب " شهریار " اثر ماکیاولی است ....کتاب مقدس کاسترو همین کتاب است که راهنمای دسیسه بازی است که ماکیاولی آنرا شکلی از حکومت میداند ...
* - از حرف های گی یرمو کابررا اینفانته نویسنده تبعیدی کوبایی و نویسنده کتاب سه ببر گرفتار