دنبال کننده ها

۱ آبان ۱۳۸۸

اندرز های يک شيرازی ...!!!آقا ! ما عهد و عيال مان شيرازی است . خودمان هم چند سالی در شيراز کنگر خورده و لنگر انداخته بوديم . کلی هم رفيق و دوست و آشنا در شيراز داريم . روز های جمعه که ميشد با قوم و خويش ها ريسه ميشديم و ميرفتيم " بيد زرد " و توی باغات آنجا ودکا می خورديم و شراب می نوشيديم و مست و پاتيل ميشديم تا بتوانيم قيافه نحس ملا و امام و فقيه و ارباب محاسن دراز را تحمل کنيم . بعد از انقلاب چند ماهی توی راديو شيراز برنامه راديويی داشتيم ؛ اما همينکه سر و کله يک مشت آتا و اوتا ؛ بلند و کوتاه ؛ با آن قيافه های لجنی شان پيدا شد ما دم مان را روی کول مان گذاشتيم و عطای راديو را به لقايش بخشيديم و خانه نشين شديم . هر چه هم برايمان پيغام و پسغام فرستادند که آقا ! بيا با ما همکاری کن ؛ ما گفتيم : آقا جان !؛ مرا به خير تو اميد نيست شر مرسان ...
حالا سالهای سال از آن روز ها گذشته است و بسياری از رفيقان ديروزم يا زير خاک خفته اند يا آواره کشور ها و قاره ها هستند ؛ اما هنوز هم که هنوز است گهگاهی هوای باغات بيد زرد توی دل مان می افتد و بياد آن روز های خوشی که با رفيقان مان داشتيم اشک حسرت بر چشمان مان می نشيند .
حالا چرا اين حرف ها را اينجا ميزنيم ؟ راستش بياد يکی از رفيقان آنروزگاران افتاديم که در تنبلی و لش بودن نه تنها در ايران بلکه در تمام دنيا همتا نداشت . اين عبدالله خان با ما ميآمد بيد زرد و نا هارش را می خورد و همانجا زير سايه درخت دراز می کشيد و صدای خور و پفش به هفت آسمان ميرفت . هر چه بهش ميگفتيم آخر مرد حسابی چرا زير سرت بالشی - چيزی نميگذاری ؟ ميگفت : ای آقا ! کی حالش را دارد برود از توی اتاق بالش بياورد !!
سی و چند سالی است که عبدالله خان مان را نديده ايم اما شنيده ايم عيالوار شده است و دور و برشان حسابی شلوغ پلوغ است . خدا کند ديگر آن تنبلی اش را کنار گذاشته باشد ...... .

غرض اينکه يکی از دوستان مردم آزار ؛ " اندرز های يک شيرازی " را برايمان فرستاده است و ما را نا خود آگاه بياد بيد زرد و عبدالله خان انداخته است . خداييش را بخواهيد بگمان مان اينها حرف های دل عبد الله خان ماست : بخوانيد

آندرز های يک شيرازی ...
سعی كنید روزها استراحت كنید تا شبها راحت بتوانید بخوابید !!
· در نزدیكی تخت خواب تان صندلی بگذارید تا اگر از خواب بیدار شدید روی آن نشسته و استراحت كنید
· ایستادن به رفتن، نشستن به ایستادن و خوابیدن به نشستن اولویت دارد
· جایی كه می‌توانید بنشینید چرا می‌ایستید؟
· كار امروز را به فردا موكول كنید و كار فردا را به پس فردا
· اگر حس كار كردن به شما دست داد كمی صبر كنید تا این حس از شما بگذرد
· از همه دیرترسر سفره رفته و زودتر بلند شوید تا زحمت چیدن و جمع كردن سفره به شما تحمیل نشود
· برای كار همیشه فرصت هست پس از استراحت غافل نشوید
· در میهمانی‌ها حتماً با خود بالش ببرید شاید فرصتی برای استراحت بدست آوردید
· به خواب نگویید كار دارم به كار بگویید خواب دارم

۳۰ مهر ۱۳۸۸

به چه کار مشغول بوديد..؟؟؟؟


روزی خواهد آمد
که ساده ترين مردم ميهن من
روشنفکران ابتر کشور را
استنطاق خواهند کرد و خواهند پرسيد :
روزی که ملت
همچون آتش يک بخاری کوچک و تنها ؛ فرو ميمرد
به چه کار مشغول بودند .؟؟

حوزه دو کاستيلو
شاعر اعدام شده گواتمالا يی

۲۸ مهر ۱۳۸۸

سنگ قبری در مکزيک

خدايا ! مواظب کيف ات باش !!

آقای توماس چين چيلا در مکزيک به رحمت خدا رفته است . بازماندگان ايشان جسد آقای چين چيلا را در گورستان مکزيکو دفن کرده و سنگ قبری هم رويش گذاشته اند . اما نميدانم که اين آقای چين چيلا چند بار جيب شان را زده بود که پس از مرگش هم دست از سرش بر نداشتند و به حضرت باريتعالی توصيه کردند مواظب کيف اش باشد تا نکند آقای چين چيلا آنرا کش برود !!
عکس سنگ قبر آقای چين چيلا را ملاحظه ميفرماييد .

۲۷ مهر ۱۳۸۸

از کجا آورده ای ..؟؟؟

ياد داشت های آقای مجهول الحال " 2"


**امروز صبح که از خواب پا شديم توی خبر ها خوانديم که يک آقای محترمی که گويا کارمند گمرک بندر عباس بوده اند توسط نيروی انتظامی دستگير و روانه باز داشتگاه شده اند .
- به چه جرمی ؟
جرم شان اين است که 27 ميليارد تومان توی حساب بانکی شان خوابانده بودند !!

خدا بسر شاهد است ما هر چه به کله مبارک مان فشار آورديم و هر چه با ماشين حساب بی صاحاب مانده مان جمع و تفريق کرديم آخرش نتوانستيم بفهميم يک آقای کارمند محترم مسلمانی که طبيعتا غير از حصير بودن و ممد نصير بودن ؛ قاشق ندارد با آن آش بخورد و معمولا از زور پيسی با شاش موش آسياب می گرداند ؛ چطوری اينهمه فوت و فن کاسه گری را بلد بوده که توانسته 27 ميليارد تومان ( که به گمان مان به پول ينگه دنيا ميشود 27 ميليون دلار ! ) برای روز مبادايش پس انداز داشته باشد ؟ مگر آنکه بگوييم :
روز بازار کپک اوغلی و زن قحبه لر است
هر که زن قحبگی اش بيشتر ؛ او پيش تر است .

خدا بسر شاهد است گيله مردی که ما باشيم توی اين ينگه دنيای لعنتی ؛ هفته ای هفت روزش را جان می کنيم و عرق ميريزيم اما نه تنها همچنان " جان گرو" و" جامه گرو" مانده ايم بلکه بقدرتی خدا هنوز هم که هنوز است نان سواره است و ما هم پياده به دنبالش ؛ ! آنوقت در مملکت اسلامی مان ؛ يک آقای محترم نماز خوان مسلمان اهل لفت و ليس ؛ نه بيل ميزنند نه پايه انگور ميل ميفرمايند در سايه ! و آب هم از آب تکان نمی خورد .

ما که اهل چرتکه اندازی و حسابرسی و حسابداری و اينحرفها نيستيم و نميدانيم کارمند جماعت در ايران چقدر مواجب ماهانه ميگيرند .حالا اگر بياييم دست و دلبازی بکنيم و بگوييم اين آقای کارمند متقی مسلمان ؛ ماهيانه يک ميليون تومان حقوق ميگرفته اند ؛ مواجب سالانه شان ميشود 12 ميليون تومان . حالا خودتان يک حساب سر انگشتی بفرماييد و ببينيد که اين آقای محترم مسلمان نماز خوان ميبايد 2250 سال جان ميکنده اند تا چنين پولی نصيب شان بشود در حاليکه آمده اند چهار تا قل هو والله احد و الله صمد تلاوت فرموده اند و خمس و ذکات حضرات علمای اعلام و مشايخ محاسن دراز را هم تعبيه فرموده اند و به راحتی صاحب 27 ميليارد تومان ثروت طيب و طاهر شده اند .
کجاست صائب تبريزی تا در آرزوی داشتن لقمه نانی و آب باريکه ای بسوزد و بسازد و بسرايد که :
کی ز پيچ و تاب ميشد رشته جانم گره ؟
آب باريکی اگر ميبود چون سوزن مرا ؟؟

۲۶ مهر ۱۳۸۸

ياد داشت های آقای مجهول الحال ...!!!يک آقايی که ياد داشت هایمان در باره حور العين و غرفه های بهشتی به مزاج مبارک شان سازگار نبوده است ؛ فحشنامه ای برای مان فرستاده بود و نوشته بود : آقای معلوم الحال ! معلوم است که کجايت می سوزد !!
راستش ؛ ما هر چه دور و بر مان را نگاه کرديم ديديم هيچ جای مان نمی سوزد ؛ زيرا از قديم نديما گفته اند : زر خالص است و باک نميدارد از محک . بنا بر اين تصميم گرفتيم محض خاطر همين خر مگس معرکه و خواهر زاده عنکبوت و شرکا ء ؛ از امروز پرت و پلا های روزانه مان را زير نام " ياد داشت های آقای مجهول الحال " بنويسيم و هم شما را بخندانيم هم خودمان بخنديم .
لابد خواهيد گفت : خود گويی و خود خندی ! عجب مرد هنرمندی ؟!
ما هم در جواب تان فی البداهه ميگوييم :
من آن مورم که در پايم بمالند
نه زنبورم که از نيشم بنالند ...


از مکافات عمل غافل مشو !!
امروز ؛ در سيستان و بلوچستان ؛ بيست - سی تايی از اين آژدان دلهره ها - يا آنطور که ملا ها ميگويند سر داران اسلام - بسبب انفجار بمبی به ملکوت اعلی ! پر کشيدند و لابد دو سه هفته ای صدا و سيمای جمهوری نکبتی يک دستک و دمبک حسابی راه خواهد انداخت و هر چه فحش و فضيحت در چنته دارد نثار شيطان بزرگ و استکبار و صهيونيزم جهانی و عمه جان و خاله جان ضد انقلابيون داخلی و خارجی خواهد کرد و برای صد هزارمين بار مشت محکمی بر پوزه همه آنها خواهد کوبيد .

گيله مردی که ما باشيم اهل هيچگونه خشونت و يقه درانی و بزن بزن های آنچنانی نيستيم و مرگ هيچکسی را هم نمی خواهيم و با همه مرگ انديشان عالم هم دشمنيم ؛ اما به گمان مان گويا حضرت سعدی است که ميفرمايد :
از مکافات عمل غافل مشو
گندم از گندم برويد جو ز جو
و اين سخن فرزانه ديگری است که :
اگر بد کنی ؛ هم تو کيفر بری
نه چشم زمانه بخواب اندر است .

مسيحی رختخوابی !!

يک دختر خانم خوش بر و رويی وارد مغازه مان ميشود و پس از صغرا کبری چيدن های بی حاصل همه ی تک خال هايش را رو ميکند بلکه ما را به دين ترسايی در بياورد .
هر چه ميگوييم خانم جان ؛ ما آب مان با هيچ خدايی و نا خدايی و کد خدايی به يک جو نميرود توی گوش شان نمیرود که نمیرود . دست آخر کتابکی به دست مان ميدهد و با اطمينان ميگويد با خواندن اين کتابک به دين ترسايان در خواهيم آمد و غرفه ای از غرفه های بهشتی را تصاحب خواهيم کرد .!!

نگاه خريدارانه ای به قد و بالای لوند و عشوه گرشان می اندازيم و ميگوييم : خانم جان ؛ حيف شما نيست ؟ حيف شما نيست که بجای اين مهملات با ما از عشق نمی گوييد ؟؟ حالا نمی شود بجای اين ترهات با هم برويم رستورانی ؛ باری ؛ آبجويی ؛ ودکايی ؛ زهر ماری ؛ چيزی بخوريم و عشق را عملا تجربه کنيم ؟؟!!
دخترک ؛ انگار بدش نمی آيد . لبخندی ميزند و غمزه ای می آيد و عشوه ای می ريزد و ميگويد :
حالا اين کتاب را بخوان ! وان سخن بگذار تا وقت دگر .
خداييش را بخواهيد ما ديگر پير شده ايم و اهل اينجور فسق و فجور ها نيستيم . عيال مان هم مثل عقاب بالای سرمان ايستاده است و اگر دست از پا خطا بکنيم چشم هامان که سهل است ؛ دل و روده مان را بيرون ميريزد ! اما از شما چه پنهان اگر کمی چانه ميزديم و بند ليفه مان را سفت نبسته بوديم ؛ کارمان به رختخواب و کار های بی ناموسی می کشيد و ما ميشديم يک مسيحی واقعی !! يعنی فی الواقع مسيحی رختخوابی !!

روضه خوان خر ...
ايرج ميرزا ميفرمايد :

بقدر فهم تو کردند وصف دوزخ را
که مار هفت سر و عقرب دو سر دارد
خدای خواهد اگر بنده را عذاب کند
ز مار و عقرب و آتش گزنده تر دارد
از آن گروه چه خواهی که از هزار نفر
اقل دويست نفر روضه خوان خر دارد ؟
دويست ديگر جن گير و شاعر و رمال
دويست واعظ از روضه خوان بتر دارد ....