دنبال کننده ها

۱۸ مرداد ۱۳۹۷

ترامپ نامه


ترامپ نامه
**این نامه را آقای ترامپ در پاسخ عربده کشی های سردار اسلام ژنرال سلیمانی به آیت الله خامنه ای نوشته است :
بسمه الله القاصم الجبارین 
خاکپای جواهر آسای عالیجاه مقرب الاقران حضرت شهریاری آیت الله العظمی امام خامنه ای مد ظله العالی !
با خاکساری و عبودیت و تحیات به عرض عالی میرساند :
از آنجا که عساکر قاهره و افواج نظام مقدس اسلامی حسب الاشاره آن آیت الله عظیم الشان و عظیم النشان تحت اهتمام دولت علیه ابد مدت ، با ابداع و اختراع صنایع بدیعه بریه و بحریه در فصول مفصله به اشتعال نایره حرب و قتال در اقالیم سبعه اشتغال داشته و برای انتظام صفحات آن سامان و نیز گوشمالی گردنکشان و کافران و منافقین و محاربین و مارقین و سارقین و ناکسان و نا کثین از بذل جان خویش فرو گذاز نکرده و مفسدینی را که یاغیگری و افساد کرده بودند بسزای اعمال قبیحه و رذیله شان رسانیده و سیورسات ساخلوهای بلوکات یمن و عراق و فلسطین و طرابلس و لبنان و ربع مسکون از قبیل جبه خانه ها و قور خانه ها وچاپارخانه ها و علوفه و قراول و یساول و کشیکچی باشی و گزمه و یوزباشی و دالاندار باشی و مزقونچی را فراهم میفرمایند و الحمد الله در ایران اسلامی نیز پیران تکیه طریقت و مرشدان طریق حقیقت ، ونیز همه قوم و قبیله منافقین و محاربین را با شکنجه و دار و تبعید و اعدام منکوب فرموده اند اینجانب که اکنون از فیض آستان بوسی آن اعلیحضرت قوی شوکت خلد الله ملکه و سلطانه محروم مانده ام به نمایندگی از ملت امریکا با تقدیم مقادیری حق الزحمه و خدمتانه و حق الریش و حق العمامه خدمت آن عالیجاه و جناب موتمن السلطان اعظم افخم آقای جنرال ملاباشی سلیمانی که منصب جلیل سرداری عساکر همایونی اسلامی را بر عهده دارند از بارگاه ملایک پاسبان آن رهبر معظم استدعای عاجزانه دارم دستور اکید صادر فرمایند تا جناب ملاباشی جنرال سلیمانی که در کسب فضایل و کمالات از باده علوم ملا باقر مجلسی نوشیده از گسیل عساکر قاهره و افواج ماهره آن نظام مقدس به ایالات و ولایات اتازونی خود داری فرموده و ملت امریکیه بلکه اروپیه و اقیانوسیه و اقالیم هفتگانه را مشمول مراحم و عنایات ملوکانه بفرمایند .
امضا : الاحقر دانولد ترامپ
بتاریخ نوزدهم رجب المرجب سنه دوهزار و هیجده - کاخ ابیض - واشنگتن

خانه از پای بست ویران است
..... ما یک خانه داریم که بنیادش کاملا معیوب و خراب است و بی آنکه در خیال استحکام بنیاد باشیم در بالا خانه های مخروبه یک سمت متصل نقاشی میکنیم....
وزرای ما متصل در خرابه ایران نقاشی میکنند و متصل فریاد میکشند که ایران نظم بر نمیدارد
«از میرزا ملکم خان - رساله وزیر و رفیق - نوشته شده در عصر ناصری »
حالا پس از یکصد و پنجاه سال و آنهمه جانفشانی ها و فراز و فرود های تلخ و خونبار ، از همان زخم و دردی مینالیم که میرزا ملکم خان و میرزا آقاخان کرمانی و جمال الدین اسد آبادی و سپهسالار و دیگران مینالیدند
پس معلوم میشود که ما در این یکصد و پنجاه سالی که گذشت مدام مثل اسب عصاری با چشمانی بسته دور خودمان می چرخیده ایم

طاعونی ها


طاعونی ها
فضیلت های چهارگانه افلاطونی عبارتند از :
خرد. شجاعت . اعتدال . عدالت .
من هر چه زیر و بالای این حکومت اوباش اسلامی را واکاوی میکنم می بینم در چهل سالی که گذشت حتی یک روز ذره ای از این فضیلت ها در آن نبوده است
بنا براین شایسته ترین نام برای حکومت اوباش اسلامی همان است که بگوییم :
حکومت طاعونی
http://www.thereporter.com/general-news/20180806/dixon-merchant-says-iranian-regime-like-the-mafia

۱۴ مرداد ۱۳۹۷

تئاتر رذالت


تئاتر رذالت
‏ویژگی اصلاح طلبان را یکجا می توان در متن خاتمی دید
مظلوم نمایی همراه با قلدری
ادعای فروتنی همراه با خودشیفتگی
ادای آزادیخواهی همراه با تهدید
ژست استقلال همراه با پاچه خواری
حمایت از خودی همراه با لو دادن دیگری
احساس همدردی همراه با کاخ نشینی
در یک کلام : تئاتر رذالت.**
( بر گرفته از یاد داشت حسام امیری )
حالا بد نیست توجه آقای خاتمی و اذناب ایشان را به یک رویداد تاریخی جلب کنم تا بلکه در یابد که دیگر هیچ بارانی اینان را نتواند شست :
«سلطان سنجر را در آن وقت كه به دست غُزها گرفتار شده بود، پرسيدند:
چرا ملكی بدين وسعت و آراستگی را ویرانه کردی؟
گفت: كارهای بزرگ به مردم پست فرمودم و كارهای پست به مردم بزرگ و كشور روی به فساد آورد.»
بقول خاقانی :
آن مصر مملکت که شنیدی خراب شد
و آن نیل مکرمت که بدیدی سراب شد
گردون سر محمد یحیی به باد داد
محنت قرین سنجر مالک رقاب شد