دنبال کننده ها

۲۲ دی ۱۴۰۱

ترور های سیاسی در ایران

نگاهی به تاریخ ترورهای سیاسی در ایران
بخش نخست ( ترورهای سیاسی در دوران حکومت نکبت اسلامی)…
See more
Sattar Deldar 01 11 2023

با آقای رییس جمهور امریکا

پاسخ رییس جمهور امریکا به نامه اعتراضی گیله مرد
January 11, 2023
Dear Mr. Sheykhani,
Thank you for writing. I remain gravely concerned about the violent crackdown on peaceful protesters in Iran, and my Administration stands with these brave citizens—among them women and students—who are demanding equal rights and basic human dignity.
For decades, Iran’s regime has denied fundamental freedoms to its people and suppressed the aspirations of successive generations through intimidation, coercion, violence, and the misuse of technologies such as Internet shutdowns. I believe that the future will be won by countries that unleash the full potential of their populations—where women and girls exercise equal rights, religious and ethnic minorities can live their lives without harassment, and citizens can question and criticize their leaders without fear of reprisal.
To that effect, we are making it easier for Iranians to access the Internet, including secure outside platforms and services. The United States will hold Iranian officials—and the perpetrators responsible for employing violence meant to suppress civil society, including the Morality Police—to account. And we will continue to support Iranians’ right to protest freely.
Thank you again for writing to me. As the citizens of Iran inspire the world with their bravery, we will continue to hold those accountable for inflicting violence against peaceful demonstrators and work to secure the universal rights of all people around the world.
Sincerely,
و اما ترجمه متن نامه گیله مرد چنین است :
جناب رییس جمهور
من یک ایرانی مقیم امریکا هستم . سالهاست شهروند امریکا شده ام.
پرسش من این است که شما چه سیاستی در برابر رژیم ایران در پیش گرفته اید ؟
آیا میدانید که دهها هزار نفر از جوانان ما در زندان های ایران مورد تجاوز جنسی و شکنجه های جسمی و روانی قرار میگیرند ؟
آیا میدانید در خیابان های ایران دختران و پسران سرزمین ما را به گلوله می بندند ؟
آیا میدانید هر روز در گوشه و کنار ایران جوانان ما را اعدام میکنند ؟
آیا میدانید اگر حکومت اسلامی به بمب اتم دسترسی پیدا کند جهان چه وضعیتی خواهد داشت؟
آیا میدانید ایران تبدیل به کشوری همچون کره شمالی خواهد شد و همه مناطق خاورمیانه مورد تهدید جدی نظامی و اتمی قرار خواهند گرفت ؟
من بعنوان یک شهروند امریکا که بشما رای داده ام از شما میخواهم سیاست مدارا با جمهوری اسلامی را کنار بگذارید و با این رژیم تروریست که به هیچیک از قوانین بین المللی اعتنا نمیکند و تهدیدی جدی برای صلح جهان است با قاطعیت و شفافیت بیشتری بر خورد کنید
با احترام:
Hassan Sheykhani
hansensheykhani@yahoo.com

بر قصر ستمکاران تا خود چه رسد خذلان

دیروز سالمرگ حجت الاسلام و المسلمین مرحوم مغفور مغبون مغروق هاشمی رفسنجانی بود . همان چهره مخوف اهریمنی که در پایه ریزی حکومت آدمکشان اسلامی نقش اصلی را داشت.
در زمان همین سارق العلما بود که بسیاری از فرزندان میهن ما چه در داخل ایران و چه خارج از آن ترور شدند و جان های بیشمار پاکی در زندان ها و شکنجه گاهها پرپر شدند
علی مطهری یکی دیگر از زاغ سار اهرمن چهرگان اسلامی دیروز گفته است مرگ هاشمی رفسنجانی مشکوک است!
عالم و آدم میدانند که بدستور آقای عظما سر هاشمی را زیر آب کرده اند تا این ملای خونخوار بتواند بدون سر خر حکمفرمایی کند
دیروز که سالمرگ آن کوسه رفسنجانی بود نه در رادیو تلویزیون و نه در هیچ روزنامه و مجله و‌مجلس و منبری از او یادی شد . تو گویی چنین کس ز مادر نزاد
و این یکی دیگر از درس های تاریخ است
بر قصر ستمکاران تا خود چه رسد خدلان
May be a cartoon of text
50

۲۱ دی ۱۴۰۱

در کوچه باغ های خاطره

امروز به یاد زادگاهم افتادم. آنجا که « گل بود و سبزه بود و سرود پرنده بود ».
آنجا که باغات چای بود و مزارع برنج بود و آبشار بود و نارنجستان . میدانم که از آن نارنجستان - نارنجستانی که دور تا دور بقعه شیخ زاهد گیلانی بود و در فصل بهار از عطر شکوفه های بهار نارنجش مست میشدیم - نشان و نشانه ای بر جای نمانده است. اما آبشارش چه؟ آیا آبشارش هم همچون زاینده رود و کارون به خاطره ها پیوسته اند ؟
اینجا آرامگاه شیخ زاهد گیلانی است . خانه مان در کمرکش کوه ، در همسایگی این بنای تاریخی بود . من سالها در سایه سار نارنجستانش درس خوانده ام . عاشق شده ام - نه یکبار نه دو بار هزار بار !-
آنچه از ایران بیاد دارم خاطره هایی تلخ و جانفرساست . به تلخی زیتون خام . اما آنچه که از کودکی و نوجوانی ام در ذهن و روح و جانم جولان میدهد همه شیرینی و عطوفت و مهربانی و سبزی و سبزینه است . یاد و خاطره آن درخت سایه گستر لیلکی که در حیاط خانه مان سر به آسمان می سایید هرگز فراموشم نخواهد شد . غرش سهمناک آن آبشاری که از کنار خانه مان می غرید و دنیای کودکی ام را با هراسی کودکانه میآمیخت هنوز هم در ذهن و ضمیرم حضوری جاودانه دارد . رفیقانم را هنوز با همان هیبت و هیئت کودکانه شان به یاد دارم .حسن و حاجی و عبدالله و شهین و طاهره.... حتی آن گدای لنگی را که روزهای پنجشنبه با کیسه چرکینی بر دوش به خانه مان میآمد تا پیاله ای برنج بگیرد و ما نامش را « تیز رو » گذاشته بودیم از یاد نبرده ام .
فصل عاشقی چه زود گذشت. رفیقانم یک به یک به داس اجل گرفتار آمدند. داس ها یاس ها را بیرحمانه درو کردند .
آه ... ای سرزمین سبز . چه ناجوانمردانه سرزمین خون شدی!؟
143

۱۸ دی ۱۴۰۱

شراب مفت

ابراهیم صهبا و ابوالحسن ورزی دوتن از شاعران زمانه ما بودند که گهگاه با سرودن اشعاری طنز آمیز سر بسر همدیگر میگذاشتند.
وقتیکه ابوالحسن ورزی به سمت قاضی دادگاه منسوب شد ابراهیم صهبا این شعر را سرود و برای او فرستاد:
ورزی ، تو ز کار خویش راضی شده ای؟
یا خسته چو روزگار ماضی شده ای؟
دانم ز چه شغل خویش دادی تغییر
از بهر شراب مفت قاضی شده ای
ابوالحسن ورزی در پاسخ ابراهیم صهبا چنین سرود :
صهبا ، دل تو به هیچ راضی نشود
خرسند ز آینده و ماضی نشود
غیر از تو که مال مفت را خواهانی
کس بهر شراب مفت قاضی نشود .