دنبال کننده ها

۲۹ فروردین ۱۳۸۸

برميگردم تا بر گورتان تف کنم ...!


انسان مرده ؛ چيز خوبی است
کامل است .
خاطره ای ندارد .
به انتها رسيده است
انسان تا نمرده باشد کامل نيست ...

بوريس ويان BORIS VIAN نويسنده فرانسوی

بوريس ويان BORIS VIAN نويسنده معاصر و جوانمرگ شده فرانسوی را شايد بتوان نويسنده ای با يک زندگی تراژيک خواند .
بوريس ويان با نوشتن کتاب " بر ميگردم تا بر گورهايتان تف کنم " به دو مقوله تبعيض نژادی و خشونت می پردازد .
اين رمان داستان مرد سياه پوستی است که در يکی از شهر های امريکا ؛ پس از تجاوز به دو زن سفيد پوست ؛ سر انجام آنان را به قتل ميرساند .

دورانی که بوريس ويان عمر خود را در آن سپری کرد عصر شکست روحی و ياس معنوی برای نسل مايوس و شکست خورده ای بود که آمال و آرزوهايش با اشغال فرانسه و تحقيری ملی که اين اشغال در پی داشت بر باد رفته بود
او آمال و آرزوهای اين نسل مايوس را در آثار بسيار تلخش بازتاب ميدهدبگونه ای که در اغلب کتابهای مهم اين نويسنده شاهد نبردی نا برابر و غير عادلانه ميان انسان و تقديری شوم و بی رحم هستيم که سر انجام قربانی اصلی آن انسان است ؛ چرا که در نبردی نا برابر از تقدير و سرنوشت خود شکست می خورد و در هم می شکند .

يکی ديگر از درون مايه های مهم آثار اين نويسنده ؛ نفرت از جنگ و نظاميگری است که در بسياری از نوشته های او بازتاب می يابد .

بوريس ويان که در سال 1920 به دنيا آمده بود در سال 1959 در گذشت و آثاری که از او بجا مانده عبارتند از :
رمان دل شکن
مهمانی چای ژنرال ها
بر ميگردم تا بر گور های تان تف کنم .

۲۴ فروردین ۱۳۸۸

بهشت آنجاست آزاری نباشد ....

جای تان خالی ؛ سه روز در تاهو tahoبوديم . در ويلای دوست نازنينی بر فراز تپه ای . و چشم انداز مان هم درياچه نيلگون تاهو و کوههای پوشيده از برف . 

سه روز ؛ خورديم و نوشيديم و خنديديم و همه اندوههای اين جهان را از ياد برديم و با خودمان خوانديم که : 
بهشت آنجاست کازاری نباشد 
کسی را با کسی کاری نباشد ...

نه به حکومت اسلامی.....

سي سال پس از راي "آري" نودو هشت درصد مردم به جمهوري اسلامي، مهدي خزعلي فرزند آيت الله ‏خزعلي دروبلاگ شخصي خود كه فيلتر شده ودسترسي به آن بدون فيلتر شكن ميسر نيست، دست به ‏نظرسنجي در مورد جمهوري اسلامي زده است. نتايج اين نظرسنجي نشان مي دهد که 96 در صد از کساني ‏که در اين نظرخواهي شرکت کرده اند، راي شان به جمهوري اسلامي "نه" است.‏

مهدي خزعلي البته دراين نظر سنجي تاكيد كرده كه اگر دوباره بحث انتخابات درباره ماهيت ايران باشد، ‏بازهم به جمهوري اسلامي ايران راي خواهد داد؛‎ ‎رايي که با نود وشش در صد از مخاطبان وي تفاوت دارد.‏

وبلاگ فيلتر شده مهدي خزعلي اين نظرسنجي را به مدت يك هفته، از دوشنبه 17 فروردين 1388 تا يكشنبه ‏‏23 فروردين 1388 با موضوع "جمهوري اسلامي، آري يا خير" مطرح مي كند. براساس مطالب منتشره ‏دراين وبلاگ، هدف از اين نظرسنجي آن است که آراي نسل هايي كه در12 فروردين 1358 ـ كه به گفته ‏خزعلي "توفيق" راي دادن به جمهوري اسلامي را نداشتند ـ به دست آيد.‏

براساس آنچه درجداول مندرج دروبلاگ مهدي خزعلي مشاهده مي شود، درمدت يك هفته، 4هزارو 17 نفر ‏درنظرسنجي شركت كرده اند. اولين راي در دوشنبه 17 فروردين 1388 درساعت 12و 53دقيقه و آخرين ‏راي نيز دريك شنبه 23 فروردين 1388 درساعت 13و35 دقيقه داده شده است. از كل تعداد راي دهندگان، ‏‏3هزارو 889 نفر يعني 8/96درصد به جمهوري اسلامي راي منفي و 128 نفر يعني 2/3 درصد نيز به ‏جمهوري اسلامي ايران راي مثبت داده اند. ‏

درزمان مشاهده وبلاگ مذكور چيزي حدود 668 هزارو 343 نفر از اين نظرسنجي ونتايج آن ديدن كرده و ‏درهمان زمان 111 نفر نيز مهمان آنلاين بوده اند. ‏

 
ماخذ