دنبال کننده ها

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱

irfield
عجب شغل شگفت انگیزی !
-----------

گریه کن

فضای اجتماعی در ایران ما تبدیل به یک سالن سینمای بزرگ شده است. کم پیش می آید که بروز احساسات آدم ها واقعی باشد و حالا این دیگر یک واقعیت است که جماعت صبح تا شب در حال نقش بازی کردن هستند. به این ترتیب عجیب نیست که گریه کن ها هم وارد عرصه های اجتماعی شده باشند. گریه کن ها کارشان دریافت پول و حضور در مراسم ختم و عزا برای پرشورشدن مراسم است. باورکنید آنها برای مرده طوری گریه می کنند که از خنده دل غشه میگیرید .....

خاطرات یک امریکایی و یک ایرانیآمريكايي: روز اول با خوشحالي به همراه پدر و مادرم رفتم مدرسه و دوستان جديدی پيدا كردم! تمام دوره ابتدايي را با معدل خوب قبول شدم. دوره راهنمايي مدرسه را وقتي شروع كردم روحيه ام بهتر بود با دوستانم هر روز مي رفتيم گردش. دوره دبيرستان ديگر دنيا مال من بود هرشب پارتي و س... و مشروب بود تا اينكه رفتم دانشگاه و فهميدم كه من از عشق و حال چيزي نفهميدم. من هم عشق و حال كردم و هم الان دكترم.
ايراني: يادم است روز اول مادرم مرا روی آسفالت مي كشيد كه ببرد مدرسه. وقتي رفتم مدرسه و آدمهایش را ديدم تا سه روز گريه مي كردم. دوره ابتدايي را به زور كتك گذراندم. راهنمايي كه رفتم روحيه ام گه بود.همه به من فحش خواهر و مادر مي دادند . من هم ياد گرفتم و تو ی زندگيم به كار گرفتم. دوره دبيرستان همه ا ش تو ی مهمانی ها و عرق خوری ها گذشت. وقتي رفتم دانشگاه تازه فهميدم اين همه كه دهنم سرويس شده همه اش تمرين بوده كه اينجا كو...م پاره بشود . درست است که عشق و حال نكردم ولي مدرك مهندسي ام را گرفتم و الان هم تو ی یک آژانس آبرومندي مسافر کشی مي كنم.

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۱

روح من به فروش ميرسد .....

چند وقت پيش ؛ يک آقا زاده امريکايی ؛ کله مبارک شان را به حراج گذاشته بودند تا هر کس پول بيشتری بدهد ؛روی کله مبارک ايشان آگهی تبليغاتی بنويسد . حالا هم يک آقای ديگری - که به هيچ خدا و پيغمبر و امام و مسيح و مريم و بودا و موسايی اعتقاد ندارند و يک مرتد تمام عيار هستند -روح خودشان را به فروش گذاشته اند . !!

اين آقا که از قبيله سبزي خواران است و اهل خوردن چلوکباب و چنجه کباب و کباب کوبيده و شيش کباب هم نيست ؛ سر انجام توانست روح خود را به يک کشيش امريکايی به مبلغ پانصد و چهار دلار بفروشد !!!

اين آقای کشيش امريکايی ؛ - آقای جيم آندرسن - پيش خودش خيال کرده بود که با د ادن پانصد و چهار دلار ؛ خواهد توانست به ضرب آيات کتاب مقدس و با موعظه و پند و اندرز ؛ اين جوان خدا نشناس مرتد را به راه راست هدايت کند و لابد غرفه ای هم در بهشت برای او فراهم بفرمايد !!اما اين جوان پس از اينکه پنجاه ساعت تمام به مواعظ اين آقای کشيش گوش داد و ده بار هم در مراسم عشای ربانی شرکت کرد ؛ آخر الامر ؛ مرتد تر از پيش ؛ به هر چه خدا و دين و پيغمبر و امام است چار تکبير زد و ودر مصاحبه ای که با خبرنگاران داشت اعلام کرد که مذاهب ؛ دکان دو نبش شيادان است و او همچنان مرتد و بی خدا باقی خواهد ماند .

کاشکی يکی هم پيدا ميشد و روح گيله مرد آواره ای چون ما را - که به هيچ خدايی و نا خدايی اعتقاد ندارد و آبش هم با هيچ امام و پيغمبر و امامزاده ای به يک جو نمی رود ؛ - چند دلاری می خريد تا ما هم برای اولين بار در عمرمان ؛ از بابت بی خدايی مان ؛ پولی گيرمان ميآمد .

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱

I do not believe in the creed professed by the Jewish church, by the Roman church, by the Greek church, by the Turkish church, by the Protestant church, nor by any church that I know of. My own mind is my own church.

All national institutions of churches, whether Jewish, Christian or Turkish, appear to me no other than human inventions, set up to terrify and enslave mankind, and monopolize power and profit.

Thomas paine