دنبال کننده ها

۳ تیر ۱۳۸۹

خاک قبر آقا ! شفای هر درد .....!!!

در جهان هر کس که دارد نان مفت
می تواند حرف های خوب گفت ...

آقا ! دور از جان شما ما دیگر پاک مافنگی شده ایم ! لابد خواهید گفت از عوارض پیری است . این را خودمان هم میدانیم ؛ اما قربان تان برویم ما که هنوز چندان پیر پیر هم نشده ایم . نا سلامتی داریم حوالی شصت سالگی پرسه میزنیم و دل لا کردار مان هم هنوز جوان است .


دور از جان شما ؛ صبح که از خواب پا میشویم می بینیم صد جای بدن مان درد میکند . از زانو بگیر تا کمر و ساق پا و قفسه سینه و انگشتان دست و پا .
عیال مان مدام ملامت مان میکند که ما نمک زیاد می خوریم ؛ شیرینی زیاد می خوریم ؛ سیگار میکشیم ؛ گهگاه از آن زهر ماری ها هم می خوریم . اما از خدا که پنهان نیست از شما چه پنهان اگر شیرینی و نمک و ویسکی نخوریم چه خاکی به سرمان بریزیم ؟ آخر این هم میشود زندگی که آدمیزاد از کله سحر تا بوق شام جان بکند و بعدش بیاید خانه چای بدون قند و سالاد بدون نمک و نمیدانم گوشت بدون چربی بخورد ؟؟ ما که اهل اینجور بی ناموسی ها نیستیم .

باری ! پریروز ها عیال مان به دکتر مان زنگ زد و برای مان وقت گرفت تا برویم دیدنش ببینیم آخر چه مرگ مان است . قرار است سه شنبه آینده برویم دکتر .
راستش گیله مردی که ما باشیم زیاد با جماعت دکتر و موکتر میانه ای نداریم . هر وقت مریض میشویم به اصرار عیال میرویم دکتر ؛اما همینکه چشم عیال را دور می بینیم همه قرص ها و شربت ها و زهر ماری ها را میریزیم توی سطل آشغال .

ما قرار گذاشته بودیم برویم دکتر . اما از آنجا که حضرت باریتعالی بندگان مومن و ببوی خودش را خیلی دوست دارد ؛ دیشب توی کتابخانه مان چشم مان افتاد به کتاب مستطاب " حلیه المتقین " نوشته علامه فاضل مرحوم مغفور ملا محمد باقر مجلسی . کتاب را بر داشتیم و ورق زدیم و دیدیم خدای من ! آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم . همینطور کتاب را ورق زدیم تا رسیدیم به آن قسمتی که در باره فوائد تربت حضرت امام حسین است . دیدیم آقا ما جماعت بی دین و ایمان هنوز نمیدانسته ایم تربت شریف حضرت ابا عبدالله الحسین شفای هر دردی است و چه درد ها را که درمان نمی کند !

حالا این بخش را عینا برای تان نقل می کنیم تا اگر شما هم خدای ناکرده زبانم لال سرطانی ؛ زخم معده ای ؛ قولنجی ؛ شقاقلوسی ؛ چیزی دارید بجای اینکه پول بی زبان تان را توی جیب این دکتر های کون نشور نا نجیب ینگه دنیایی بی ایمان بریزید ؛ بروید کمی از این تربت پاک و مطهر را بدست بیاورید تا همه درد های تان درمان بشود .

" .... در فوائد تربت شریف حضرت امام حسین علیه السلام ...در احادیث معتبره بسیار وارد شده است که در خاک قبر امام حسین شفای هر دردی هست !! و آن است دوای بزرگ !!.
و در حدیث دیگر از حضرت صادق منقول است که : .... هر که را علتی ( مرضی ) حادث شود به تربت آن حضرت مداوا کند البته شفا یابد مگر آنکه علت " مرگ " باشد .
و در حدیث دیگر فرمود : که تربت آن حضرت شفا می بخشد از هر دردی ؛ و امان میدهد از هر ترسی .
و در حدیث دیگر فرمود که : کام فرزندان خود را به تربت آن حضرت بر دارید که امان میدهد از بلاها .
و در روایت دیگر منقول است که حضرت امام جعفر صادق هیچ متاعی به جایی نمی فرستادند مگر آنکه قدری از تربت آن حضرت در میانش میگذاشتند .
و در حدیث دیگر منقول است که : شخصی به آن حضرت عرض کرد که زنی رشته ای بمن داده است که به خدمه کعبه معظمه بدهم که جامه کعبه را بدان بدوزند . حضرت فرمود : آنرا بده عسل و زعفران بخر و خاک قبر حضرت امام حسین را بگیر و به آب باران نرم کن و در میان عسل و زعفران بریز ؛ به شیعیان ما بده که بیماران خود را به آن دوا کنند !!
و در روایت دیگر فرمود : خاک قبر امام حسین شفای درد هاست هر چند ثلث فرسخی دور تر از قبر بر دارند ...
( نقل از : حلیه المتقین - تالیف علامه ربانی ملا محمد باقر مجلسی - صفحه 188 )

دیگر مابقی را خود دانید ....