دنبال کننده ها

۱۷ فروردین ۱۳۹۲

محبوب ترین نام : ابوالفضل !!

اداره ثبت احوال جمهوری نکبتی اسلامی اعلام کرده است که  " ابوالفضل " محبوب ترین نامی است که سال گذشته مردم ایران برای فرزندان خود انتخاب کرده اند !!
دوستی که از ایران آمده است میگوید : وقتی میخواهید برای فرزندتان شناسنامه بگیرید ؛ اگر نام ابوالفضل و عباس و سکینه و کلثوم و رقیه و زینب ...را برای فرزندتان انتخاب کنید همانجا دفتر چه ای بشما میدهند که معادل یکصد  هزار تومان ارزش دارد و می توانید با این پول گوشت و مرغ و لوبیا و زردچوبه و ماهی و پیاز بخرید !!!
معلوم میشود مردم ما ملت شگفت انگیزی هستند و ؛ یعنی اینکه در مقابل دریافت صنار سه شاهی ؛ نام فرزندان خود را هم میفروشند !!

۱۵ فروردین ۱۳۹۲

عجب شاه محبوبی !!**وقتی شاه عباس صفوی میمیرد ؛ هفت تابوت از هفت دروازه شهر خارج میکنند و هر کدام از تابوت ها را به شهری میبرند تا مردم ندانند که شاه را در کجا دفن کرده اند مبادا جنازه جناب شاه را در بیاورند و بسوزانند !!
حالا بر سر مرقد امام خمینی ملعون - یا بقول هموطنان مان مقعد امام - چه خواهد آمد حضرت باریتعالی میداند 

۱۲ فروردین ۱۳۹۲Yesterday