دنبال کننده ها

۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

در گلفروشی

با نوا جونی رفتیم گل فروشی . این عکس ها را گرفت
All reactions:
Aziz Asgharzadeh Fozi, Hassan Zerehi and 41 others

در جستجوی طلا

نوه ها آمده اند دیدن بابابزرگ و مامان بزرگ.
صبح رفتیم جستجوی طلا ! اینجا کنار خانه ما معدن طلایی است که روزگاری کعبه آمال طلاجویان جهان بوده است. دوازده دلار میگیرند سوار ترن کوچکی میکنند میروید در اعماق معدن . جایی که هزاران نفر در تب طلا سوختند و کس نمیداند کدامین شان به مقصد رسیدند .
در کنار معدن آبگیری ساخته اند از آب و شن و ماسه و سنگریزه های رنگین . پنج دلار میگیرند کاسه ای به دستت میدهند و میگویند : برو طلا پیدا کن !
بچه ها مشتری دائمی این آبگیرند . نوا جونی و آرشی جونی هم یکی دو ساعتی در شن و آب جستجو کردند و بجای طلا سنگ های رنگینی یافتند که نمیدانم چیست.
آن معدن طلای دیروزین اگر چه دیگر طلایی ندارد اما این آبگیر و آن موزه امروزین ، معدن طلای دیگری است .
All reactions:
Aziz Asgharzadeh Fozi, Massod Shabani and 53 others

سگ ها و گربه ها

پسرم الوین جونی بمناسبت سالروز تولد مادرش یک گلدان گل برایش فرستاده است.
گلدان را سر صبحی آوردند خانه مان .
همراه گل ها کارتی هم فرستاده است. کارت را می خوانم. نوشته است دلتنگ ماست . آرزو میکند بزودی ما را ببیند. روی کارت ، خودش، زنش ، سگش هیزل و گربه اش اسنوپی تبریک گفته اند
از اینکه سگ و گربه الوین جونی هم عضوی از اعضای خانواده ما هستند .
کیف میکنم .
جای «مالی» سگ نوا جونی خالی.
مالی پارسال از سرطان مرد . بچه ها قلاده اش را قاب گرفته و بر دیوار خانه شان آویخته اند .
All reactions:
Hosein Amirrahmat, Aziz Asgharzadeh Fozi and 50 others