دنبال کننده ها

۶ مهر ۱۳۹۷

باد میفروشیم


یکی میگفت : فلانی از آب کره میگیرد .
آن دیگری درآمد که : اینکه چیزی نیست . من از باد پول در میآورم !
پرسیدند : چیکاره ای ؟ 
گفت : نوازنده قره نی !
رفته بودیم از یکی از این فروشگاههای زنجیره ای مواد خوشبو کننده هوا خریداری کنیم
وقتی برگشتیم خانه دیدیم روی جعبه اش نوشته است ساخت چین
گفتیم : خدا به داد مان برسد . جعبه را باز کردیم و کپسول را فشار دادیم و دیدیم فقط باد است که از آن خارج میشود ! باد خالص . باد ناب چینی ! نه عطری ، نه بویی، نه حتی بوی پهنی !
یکی دو بار دیگر هم فشارش دادیم و فیس فیسی کرد و تمام . فهمیدیم که آقایان چینیان بما امریکا نشینان ببو باد میفروشند ! آنهم چه بادی ؟حالا چرا این بنجل های چینی بازار های امریکا را فتح کرده اند الله اعلم !
در دوره آن اعلیحضرت رحمتی - که الهی نور به قبرش ببارد !- ما در تبریز دانشجو بودیم . یک رفیقی داشتیم که گهگاه می نشستیم با هم ورق بازی میکردیم . شرط مان هم این بود هر کس ببازد هر وقت شب و نیمه شب هم که باشد باید برود یک قوطی کمپوت گیلاس بخرد بیاورد .
یک شب ما مثل همیشه بازنده شدیم . ساعت از دوازده شب هم گذشته بود . هوا هم آنچنان سرد بود که استخوان های آدمی میچایید .
ما پاشدیم و شال و کلاه و پاتاوه کردیم و شش هفت تا چهار راه را گذشتیم و یک دکان بقالی پیدا کردیم و یک فقره کمپوت گیلاس خریدیم و خوش و خندان آمدیم خانه . کمپوت را که باز کردیم دیدیم بجای گیلاس خیار شور در آن چپانده اند ! حالا بماند که چقدر خندیدیم و چقدر قسم آیه خوردیم که ما را دو باره آن نصفه شبی برای خریدن کمپوت گیلاس نفرستند . یادم میآید یکبار هم یک قوطی خمیر دندان خریده بودیم که نصفش خمیر بود و مابقی اش باد !
حالا ما نمیدانیم باد فروشی را چینی ها از ما ایرانی ها یاد گرفته اند یا ما از آنها ؟

۵ مهر ۱۳۹۷

دیر نکنی ها !!


میگوید : رفته بودم بیمارستان . دکترم نتیجه آزمایش ها را دید و سری به تاسف تکان داد و گفت :
⁃ خبر بدی برایت دارم . دو سه تا از رگ های قلبت گرفته است ، اگر هر چه زودتر عمل نکنی ممکن است سکته قلبی بکنی، امروز یا فردا باید بروی زیر چاقوی جراحی
همین موقع تلفنم زنگ زد . همسرم بود .پرسید : رفتی بیمارستان؟
گفتم : همین حالا پیش دکترم هستم
پرسید : خب ، نتیجه آزمایش ها چی شد ؟
تاملی کردم و گفتم : دکتر میگوید : دو سه تا از رگ های قلبم گرفته. باید بروم عمل جراحی.
⁃ زنم لحظه ای سکوت کرد و گفت :
⁃ خب، حالا که میایی خانه یک گالن شیر و دو کیلو پیاز و چند تایی هم گوجه فرنگی و لیمو بخر بیار خانه ! دیر نکنی ها !!

اگر مصلحت اقتضا کند


جناب آقای حاجی میرزا آقاسی صدر اعظم صوفی مشرب محمد شاه قاجار را که پس از قتل قایممقام به مقام صدارت رسید حتما میشناسید ؟
این جناب صدر اعظم بی دندان ! علاقه عجیبی به توپ وتوپخانه و ایضا کندن قنات داشت تا آنجا که شاعر خوش ذوقی در وصف او چنین گفته است :
نگذاشت به ملک شاه حاجی درمی
شد صرف قنات و توپ هر بیش و کمی
نه مزرع دوست را از آن آب نمی
نه بیضه خصم را از آن توپ غمی
این حاجی آقای درویش مسلک که از هر چه ملا و آخوند و حجت الاسلام نفرت داشت و دست شان را از قدرت سیاسی کوتاه کرده بود یک فرمایش حکیمانه ای دارد که امروزه روز هم میتواند کاربرد داشته باشد . ایشان میفرمایند :
اگر مصلحت مملکت اقتضا کند حاضر است ریش مبارکش را بکند توی ماتحت خر و بعدش در بیاورد و بشورد و گلاب بزند و برود دوباره بنشیند روی کرسی صدارت !

۳ مهر ۱۳۹۷

دندان مصنوعی


میگوید : رفته بودم پیش دندانپزشک تا یکی دو تا دندان مصنوعی بکارم
به دکتر گفتم : دکتر جان ! آیا این دندان ها مادام العمرند ؟
دکتر نگاهی بمن انداخت و گفت : نه . مگر چنین چیزی هم میشود ؟ 
چند دقیقه ای گذشت . دکتر رفت نگاهی به پرونده ام انداخت . تا چشمش به تاریخ تولدم افتاد بر گشت و گفت : آره ! مادام العمرند! لایف تایم گارانتی !!

مفتش نظمیه


می پرسد : مسیحی هستی ؟
میگویم : نه !
- یهودی هستی؟
- نه!
- مسلمان هستی؟
- نه !
- بودایی هستی ؟
- نه!
- پس چه مذهبی داری؟
- میگویم : مذهبی ندارم
- با شگفتی نگاهم میکند و میگوید :
- ایتالیایی هستی؟
- نه!
- مکزیکی هستی؟
- نه!
- روس هستی؟
- نه !!
- عربی
- نه!
- پس کجایی هستی؟
- میگویم : رشت
- میگوید : رشت ؟رشت دیگر کجاست ؟
- میگویم : روی خاک . روی زمین!
- چند لحظه ای فکر میکند و میگوید : آهان ! بگمانم یکی از کشورهای اروپایی باشد !!
- میگویم : آها! کشوری است کنار دریای مدیترانه! آدم هایش کله ماهی میخورند !!آدم هم میخورند!
- بادهانی نیمه باز نگاهم میکند . باورش شده است.
- مرا به یاد مفتش های نظمیه می اندازد این آقای فضولباشی 

۱ مهر ۱۳۹۷

سفرنامه گیله مردانه


سفرنامه گیله مردانه
به زنم گفتم : زن جان ! خسته و فرسوده شده ام .
من اینجا بس دلم تنگ است وهر سازی که می بینم بد آهنگ است .
نگاهی اندوهبار بمن انداخت و گفت : برویم 
راه می افتیم . فردا . هفدهم سپتامبر
بی هیچ ره توشه ای . میخواهیم اخوان وار بدانیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است ؟
به اورگان و واشنگتن خواهیم رفت . با ماشین . کاشکی جوان بودیم و پیاده میرفتیم . بقول سعدی :
هلاک ما به بیابان عشق خواهد بود
کجاست مرد که با ما سر سفر دارد.
بزرگراه شماره ۱۰۱ را میگیریم و بسوی شمال می تازیم . از کرانه های اقیانوس میگذریم و از ژرفای جنگل های سبز . سبز سبز . و درنگی و تاملی در شهرک ها و روستا شهرگان بین راه . دیدنی ها را به تصویر خواهم کشید و نوشتنی ها را خواهم نوشت .. و شنیده ها را بازگویه خواهم کرد . ناصر خسرو وار .
من و همسرم سی و هشت ساله شده ایم ! یعنی سی و هشت سال است که زیر یک سقفیم. سقفی بی روزن .
سقفی که گاه میشد ستاره ها را بشماریم هر چند خود در آسمان ستاره ای نداشتیم .
هماره در غربت . گاه در اوج بی پناهی و هراس . و گاه در فراسوی امید و روشنایی و نور .
در این سی و هشت سال مرز ها و قاره ها را در نوردیده ایم. مدام از ظلمتی به ظلمت دیگری پرواز کرده ایم . و اینک خسته . اما همچنان شوق زندگی در ما جوشان .
راه می افتیم . فردا . نه ناصر خسرو وار ، که مجالی اندک مان است وپای افزار سفرمان هم فرسوده .
پیش از این بما گفته بودند که :
بسیار سفر باید تا پخته شود خامی
صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی
پیش از اینها بسیار سفر کرده بودیم . اما همچنان خام خام مانده ایم . صافی بودن مان هم به داوری این و آن بسته است .
آیا صافی شده ایم ؟ نمیدانم .
دلم گاه برای حافظ میسوزد . دلم میسوزد زیرا هم از سفر دریا می هراسید و هم آنچنان دلبسته مصلی و رکن آباد بود که پای از شیراز جنت مکانش بیرون ننهاد.
نمیدهند اجازت مرا به سیر و سفر
نسیم باد مصلی و آب رکن آباد
طفلکی دیگر رویش نمیشده است که بگوید : پای در بند نگاری داشتیم !
چمدان دلتنگی هایمان را وا نهاده و به سفر میرویم .سفری نه دور و دراز .بدان جهت که دل کندن از شاخ نبات های مان - نوا و آرشی - نا شدنی است .
باید زود برگردیم و در دنیای کودکانه آنها غرق و غرقه شویم .
برای شما خواهم نوشت .از دیدنی ها و شنیدنی ها .
چشم دل باز کن که جان بینی
میرویم .
سفری نه دور و دراز .کوتاه همچون آه !

سفرنامه گیله مردانه (۲)
رسیده ایم به ایالت اورگان . شهرکی حول و حوش پورت لند ، نامش آلبانی . هتلی گرفته ایم تا بیاساییم . هشت نه ساعتی درراه بودیم . گرمای هوا شصت درجه فارنهایت . آسمان آبی و آفتابی ،جاده ها همچون آیینه . پاک و براق . نه برگی ، نه خاری ، نه خاشاکی ، انگار جاده ها را واکس زده اند .صد ها کیلومتر بی ذره ای غبار . بی هیچ دست اندازی .صاف و پاک همچون آیینه .
وقتیکه از مرز کالیفرنیا وارد اورگان میشوید این تابلو در چشم انداز شماست:
به اورگان خوش آمدید .جریمه ریختن آشغال در جاده ها شش هزار و دویست و پنجاه دلار .
Littering $6250 Fine
یعنی اگر ته سیگاری یا پاره کاغذی در جاده بریزید شش هزار و دویست و پنجاه دلار جریمه میشوید . این جریمه در کالیفرنیا هزار دلار است اما در اورگان شش برابر کالیفرنیاست . و چه خوب .
ناهار را در شهر یوریکا میخوریم . خوشمزه و لذیذ . جای تان خالی. یوریکا شهری است که جویندگان طلا به جستجوی آن به این منطقه سرازیر شدند و آنکس که نخستین تلالوی جادویی طلا را دید فریاد برکشید یوریکا ...یوریکا . یعنی : یافتم . یافتم
و میرانیم . در بزرگراه ۱۰۱شمالی.
از میان تونل هایی از درختان سر بفلک کشیده . که عمری هزار ساله دارند . عظیم و بالا بلند و سرفراز. و من زمزمه میکنم که : تو قامت بلند تمنایی ای درخت ، همواره خفته است در آغوشت آسمان.
میرانیم ، در بزرگراه شماره ۱۰۱ شمالی. یک سوی مان دریاست و دیگر سوی مان جنکل ، با درختان سر به فلک ساییده . هزار ساله
آسمان سوده.بالا بلند . سرفراز
از بزرگراه شماره ۱۰۱ به جاده کوهستانی شماره ۱۹۹ می پیچیم تا از میان شگفت انگیز ترین جنگل جهان خودرا به بزرگراه شماره پنج  برسانیم . دلم برای بزغاله هایم تنگ شده است . نوا و آرشی را میگویم

سفرنامه گیله مردانه


سفر نامه گیله مرد (۴)
در سیاتل هستیم . امروز چهارشنبه نوزدهم سپتامبر. هوا بهاری. گرمای هوا ۶۹ درجه فارنهایت . آسمان آبی آبی.
در خانه دوست شاعر و نویسنده ام - علی رادبوی - هستم .
صبح در تراس خانه اش صبحانه میخوریم . همه جا سبز وسبزی و سبزینه و درخت . آنسوترک اقیانوس . لاجوردی . آرام . نه موجی . نه خروشی .
در حاشیه اقیانوس قدم میزنیم . جان تازه ای میگیریم . غرق و غرقه میشویم در این زیبایی بی کران و بی کرانه .
دیر ترک به گشت و گذار در فراسوی شهر . سیاتل . یکی از زیبا ترین شهر
های جهان است . با تپه ماهورهای سبز و اقیانوسی از شگفتی های طبیعت .
به دیدن آقای لنین هم میرویم ! با مجسمه ای عظیم در یکی از خیابان های شهر . آقای لنین در قلب یک کشور امپریالیستی برای مان دست تکان میدهد . هر چند کسی یا کسانی دستانش را به رنگ خون آغشته اند
عکس های گشت و گذارمان را اینجا میگذارم و سفرنامه مفصل را بعدا خواهم نوشت
Image may contain: 2 people, including Nasrin Sheykhani, people smiling, sky and outdoor
Want to tag Nasrin Sheykhani?  
Yes · No

سفرنامه گیله مردانه (۶)


سفرنامه گیله مردانه (۶)
( حکایت همچنان باقی است)
آقا ! ما دیروز چهارده ساعت تمام پشت فرمان بودیم . دقیقا هشتصد و هشت مایل رانندگی کردیم . از سه ایالت واشنگتن و اورگان و کالیفرنیا گذشتیم و از سیاتل راندیم تا سانفرانسیسکو ( ما را به سخت جانی حود این گمان نبود )
صبح میخواستیم توی گرگ و میش بامدادی راه بیفتیم . رفیق شاعر مان علی آقا - علی رادبوی - مچ دست مان را گرفت و پرسید : کجا ؟
گفتیم : علی آقا جان ! دیگر باید زحمت را کم کنیم . هر چه زودتر بهتر !
چمدان مان را از دست مان گرفت و فرمود : مگر میشود بدون صبحانه جایی رفت ؟ حالا بیا بنشین صبحانه ای بخور بعدا در باب رفتن و نرفتن شما مذاکره خواهیم کرد ! چمدان مان را هم از دست مان گرفت و برد یک جایی قایم کرد .
گفتیم : علی آقا جان ! قربان معرفت سرکار ، ما باید حتما برویم . توی کالیفرنیا
هزار جور گرفتاری داریم . کسب و کار داریم . باید برویم سر خانه زندگی مان .
علی آقا در آمد که : آخر این چه جور سفر کردن است ؟ ما که هنوز شما را ندیده ایم !
گفتیم : علی آقا جان . قربان آن سبیل های چخماقی تان بشویم ما . ما هم دوست داریم بمانیم اما سه چهار تا از کارمندان مان قرار است فردا صبح ساعت هشت بیایند سر کار . باید آنجا باشیم و به کارهایمان سر و سامان بدهیم .
علی آقا در حالیکه یک سفره رنگین صبحانه فراهم کرده بود در آمد که : آقا ! شما روزانه سود خالص تان از فروشگاه تان چقدر است ؟
گفتیم : پانصد دلار !
گفتند : آقا ما روزی پانصد دلار بشما میدهیم بمانید نروید !! برای جنابعالی شعر هم میخوانیم . و شروع کرد به خواندن یکی از شعر هایش :
به دل نگیر
حالا که آبی به آسیاب
نیست
و از آنهمه بیا و برو
جز من
کسی در رکاب نیست
گیرم که هر چه تو میگفتی
حقیقت ناب
هر چه من ....
بگذریم
سردار شکست خورده ی من
چراغ در خانه بیفروز
به مسجد روا نیست
سخت مگیر
آشتی کن با لبخند
زندگی
جز همین لحظه های
پرشتاب نیست
از آنجا که ما عقل معاش نداریم پیشنهاد چرب و چیلی علی آقا جان را گوش نکردیم و پای مان را توی یک کفش کردیم که نه خیر ! حتما باید برویم !
آقای علی آقا با لب و لوچه آویزان از ما خدا حافظی کرد و ما هم آمدیم سوار ماشین مان شدیم و دوسه تا آیت الکرسی و حمد و سوره خواندیم و دور و برمان را فوت کردیم و به محمد و آل محمد و امام خمینی صلوات الله علیه درود و صلوات فرستادیم و راه افتادیم .
دو سه تا دکمه را فشار دادیم و خطاب به جناب آقای اتومبیل هوشمند مان عرض کردیم که : قربان ! ما عنان اختیار خویش به دستان هنر بار شما سپردیم ، این شما و این هم میدان هنرنمایی تان . بفرمایید ببینیم چه هنر نمایی هایی میفرمایید !
جناب آقای اتومبیل هوشمند راه افتاد . ما هم نشستیم پشت فرمان و شروع کردیم به تسبیح زدن و ذکر خدا ومبهوت در قدرت خداوندی !
این آقای اتومبیل هوشمند مان هشتصد و هشت مایل را کوبید و یکراست آمد در خانه مان و گفت : بفرمایید ! این هم مقصد شما . در دوم سمت راست .
نه چپ رفت . نه راست رفت . نه بوق زد . نه سبقت بیجا گرفت . نه به راننده بغلی فحش داد . نه غر زد . همینطور مثل بچه آدم ! سرش را انداخت پایین و آمد تا دم در خانه مان .
زن مان هم از همان لحظه اول صندلی ماشین را خواباند و به سبک و سیاق همه اهالی محترم شیراز شروع کرد به خوابیدن و گهگاهی هم خرناسه کشیدن . نیم ساعتی یک ساعتی میخوابید و ناگهان سرش را بلند میکرد و می پرسید : حسن ! بیداری ؟ و دو باره میخوابید !
جای تان خالی خیلی خوش گذشت . ما البته دل مان نمیخواست آن شهر زیبای سیاتل و آن رفیق با صفای مان علی جان را رها کنیم و بیاییم ولایت مان ها ! اما چاره ای نبود . آمدیم اینجا و از همین امروز هم باید برویم کار گل .
در باره سیاتل بگوییم که این شهر یکی از زیباترین و تمیز ترین شهر های جهان است . با آن دریاچه هاو تپه ماهور های سبزش . از هر گوشه و کناری یک اسمانخراش در حال سر بر کشیدن است .ترافیک اش با ترافیک سانفرانسیسکو پهلو میزند . یک کلاف سر در گم . بیخانمان هایش در پای برجها و آسمانخراش هایش چمپاتمه میزنند و دست نیاز بسوی این و آن دراز میکنند . بر خلاف سانفرانسیسکو در سیاتل راننده ها بجای فحش از بوق استفاده میکنند . تا تکان میخوری صدای بوق راننده پشت سری بلند میشود که : عمو جان ! تکان بخور !
این را هم بگوییم برویم پی کار و زندگی مان .
جلوی یکی از این هتل های سوپر مدرن ، یک آقای بیخانمانی ، مست و خراب دراز کشیده بود و آفتاب میگرفت . سه چهار تا از کارمندان هتل آمده بودند میخواستند با خواهش و منت و من بمیرم تو بمیری او را بتارانند . اما آقای بیخانمان آنجا دراز کشیده بود و از جایش تکان نمیخورد و انگشتش را حواله شان میکرد و با قهقهه میگفت : fuck you
جای تان خالی کلی خندیدیم

این هم شد رسم همسایگی ؟


این هم شد رسم همسایگی ؟؟؟
‏از یک خونه هزار لیتر شراب گرفته بودن و دور خونه شلوغ بود. یکی از همسایه‌ها با شلوار راه راه و زیرپوش اومده بود داد می‌زد "تو اِقد دِشتی اینجه مو مِرفتُم تا او سر آزاد شهر؟ ایه رسم همسِده‌گی؟" ))

نوا جونی و بابا بزرگ


نوا جونی و بابا بزرگ
نوا جونی دیشب خانه ما بود . یک عالمه هم اسباب بازی خریده بود . صبح که میخواستم بیایم سر کارم صد بار مرا بویید و بوسید و آخرش هم یک نقاشی کشید داد دست من و گفت :
این هم بابا بزرگ و نواجونی!
دلم نیامد بگویم آخر پدر سوخته ! بابا بزرگ این شکلی است ?
نقاشی اش را آورده ام توی اتاق کارم آویزان کرده ام و هر لحظه نگاهش میکنم و میخندم

دیدار با آقای لنین


دیدار با آقای لنین !
رفته بودیم دیدن آقای لنین . آقای ولادیمیر ایلیچ لنین . آقای لنین آنجا - در سیاتل -کنار خیابان ، مثل شاخ شمشاد ایستاده بود و برای رهگذران و آدمهای کنجکاو دست تکان میداد . گیرم که کسانی یا ناکسانی پنجه هایش را به رنگ خون آغشته بودند . همان کلاه معروفش را به سر داشت . نمیدانم لبخند هم میزد یا اخم کرده بود .
آنجا ، همان نزدیکی ها ، آقای سند باد کباب میفروخت . فلافل هم میفروخت .آنسوترک ، آقای پانی نی دکان ساندویچ فروشی داشت . غذاهای ایتالیایی میفروخت . ما نه فلافل خریدیم و نه دستپخت آقای پانی نی . شب را مهمان بودیم . مهمان علی آقا . قرار بود بساط کباب و شراب راه بیندازد .
دیدن آقای لنین با آن هیبت و جبروتش در سیاتل ، در قلب ینگه دنیای امپریالیستی ،
پرسشی را در ذهن و ضمیرم به جولان در آورد : لنین اینجا چیکار میکند ؟ چگونه پیکره ای چنین عظیم در اینسوی دنیا سر در آورده است ؟ پاسخش را از علی جان شاعر - علی راد بوی - بشنوید :
همانطور که مشاهده می کنید مجسمه از آن ولادیمیر ایلیج لنین است. مردی که نود و هشت سال پیش عظیم ترین انقلاب کارگری جهان را رهبری کرد وتمام دنیا را به لرزه انداخت. قرار بر این بود که جامعه ای سوسیالیستی برقرار کنند که هرگز برقرار نشد. حالا چرا؟ چون وچندش در حوصلهُ این نوشته نیست .
این مجسمه از برنزساخته شده است. حدود هشت تن وزن دارد. سازنده اش امیل ونکوف مجسمه ساز پرسابقه ای است که تا بحال کار هایش را در اروپا وآمریکا به نمایش گذاشته و تقدیرشده است. امیل این مجسمه را در مدت ده سال ساخته است. در سال 1988 در شهر پاپرت سلواکیا نصب شده است ودر سال 1989 یعنی بعد از فقط یک سال، همزمان با فرو پاشی شوروی ، پائین کشیده شده است.
تا این جای قضیه موضوع نه غریب است ونه عجیب، ولی این که همین مجسمه هم اکنون در یکی از زیباترین و از نظراقتصادی پررونق ترین شهر های آمریکا ، شهری که خاستگاه مایکروسافت، بوئینگ، استارباکس، کاستکو، ورهاسر وغیره وغیره است نصب شده باشد، هم غریب است و هم عجیب!
بله، این مجسمه اینک سال هاست که درمحلهُ (فری مانت) شهر سیاتل نصب شده و به یکی از نقاط دیدنی و توریستی منظقه تبدیل شده و بقول کسبه واهالی محل، موجب رونق کسب وکار نیز شده است.
و اما داستان رسیدن این مجسمه به سیاتل .
آقای لوئیس کارپنتر یک وترن آمریکائی که در پاپرن سلواکیا تدریس می کرد وسررشته ای هم درشناخت کار های هنری وعتیقه جات داشت، روزی این مجسمه را در حالی که در میان گل ولای و آت آشغال های دیگر در یک انبار رو باز افتاده بود می بیند و به کیفیت هنری آن پی می برد ومطلع می شود که کار ونکوف است.همین باعث می شود که آقای کارپنتر دست به کار شود.
آقای کارپنترعازم آمریکا می شود و ازمحل اعتبار منزل مسکونی اش از بانک وام می گیرد، برمیگردد، مجسمه را میخرد و با کشتی وارد سیاتل میکند.
تلاش های آقای کارپنتر برای میلیونرشدن از طریق فروش مجسمه اش، ره به جائی نمی برد و از بخت بد اش در سال 1994 در اثر تصادف اتومبیل دار فانی را وداع می کند. ولی مال بد و بدهی بانک همچنان بیخ ریش بقیهُ خانواده سنگینی میکند. خانوادهُ آقای کارپنتر بعد از صلاح ومصلحت فراوان سرانجام با شورای شهر (فری مانت) به توافق میرسند که مجسمه بطور موقت درجائی درفری مانت نصب شود تا مشتری هنرشناسی از راه برسد. قیمت تعیین شده یکصدوپنجاه هزار دلار بود که قرار بود از این مبلغ، کمیسیونی هم به شورای شهر فری مانت برسد تا خرج نیاز های هنری شهر گردد. خلاصه این که گویا خانواده‌ی اقای کارپنتربعد از سال ها انتظاراز خیر فروش مجسمه لنین گذشته و راحتش کذاشته اند.
من این مجسمه را اولین بار قبل از اینکه نصب شود بدون اینکه از وجود آن در سیاتل هیچگونه اطلاعی داشته باشم، بطور اتفاقی در میان آت آشغال ها ی یک انبار روبازدر محلهُ فری مانت دیدم و شدیدا جا خوردم ومنقلب شدم. مانده بودم که تاریخ با سازندگان خود چه می کند!