دنبال کننده ها

۴ اسفند ۱۴۰۲

خانوما

این رفیق مان آقای جیم جانسن آدم بسیار شوخ و شنگی است. مدام میخندند و میخنداند .
امروز دیدمش .همچنان شاد . همچنان خندان . و همچنان قبراق و سرحال.
سلام علیکی و خوش و بشی کردیم و گفتم : چه خبر ها جیم ؟ خیلی وقت است پیدایت نبود . کجا رفته بودی؟ هاوایی؟
میخندد و میگوید : امروز سالگرد ازدواج مان است . امروز برای سالگرد ازدواج مان به زنم گفتم دوست داری کجا برویم ؟
زنم گفت : مرا ببر جایی که تا حالا نرفته ام .
من هم گفتم آشپزخانه چطور است ؟!
جای تان خالی کلی خندیدیم اما من مطمئن هستم امشب جیم بیچاره باید توی گاراژ بخوابد !
این را هم برای تان بگوییم برویم پی کار مان . چند وقت پیش کتابی در ینگه دنیا منتشر شد بنام « آنچه که مردها از زن ها میدانند »
این کتاب با استقبال بی نظیر آقایان روبرو شد اما وقتی کتاب را خریدند دیدند همه صفحات آن سفید است!
معلوم شدآقایان هیچ چیز در باره علیامخدرات محترمه نمیدانند.
بگمانم ما هم امشب باید توی گاراژ بخوابیم!
طرح از : علیرضا اسپهبد
May be an illustration
See insights and ads
All reactions:
Banoo Saberi, Mina Siegel and 49 others

۳ اسفند ۱۴۰۲

قدیس دوران

نامش علیرضا اسپهبد بود . به قول احمد شاملو قدیس دوران ما!
پنجم اسفند 1385 روزی بود که این بچه‌ی اعماق - بچه‌ی شاپور- در پنجاه‌و‌پنج سالگی پرکشید! در اوج رفت هر چند در مجامع رسمی قدر ندید و بر صدر ننشست اما هنرمندی‌ست که آثارش و «خاطره‌اش تا جاودانِ جاويدان در گذرگاه ادوار داوري خواهد شد.»
See insights and ads
All reactions:
Mina Siegel, Ali Mirasgari and 127 others

عشق بابا بزرگ

پدر سوخته ها یکهفته اینجا مهمان مان بودند . یک لحظه سرشان را از تبلت کوفتی شان بلند نمیکردند.
حالا که رفته اند خانه مان بد جوری سوت و کور شده است.
آرشی جونی هر روز صبح دندان هایش را مسواک میزد میآمد دندان هایش را بمن نشان میدادو میگفت : می بینی بابا بزرگ ؟ می بینی دندان هایم چقدر سفید است
نوا جونی هر روز صبح برای بابا بزرگ شیر شکلات درست میکرد . قبل از رفتن هم آمد بمن یاد داد چطوری شیر شکلات درست کنم.
پدر سوخته انگار حالی اش نیست بابا بزرگ توی این سن و سال نمی تواند زیاد شیرینی و چربی و ترشی و شوری و هزار تا زهر مار دیگر بخورد !
اگر نوه ها نبودند زندگی چقدر بی معنا میشد
See insights and ads
All reactions:
Susan Azadi, Banoo Saberi and 196 others