دنبال کننده ها

۱ خرداد ۱۳۸۹

دل شیر میخواهد ....

یکی بما میگفت : میدونی آقا ! ما فرزندان نسلی هستیم که صنعت شان ساختن سقا خانه
سیاحت شان رفتن به زیارت ائمه اطهار
طبابت شان دخیل بستن
راه حل مشکلات شان نذر کردن و سفره انداختن
مراسم ملی شان زنجیر زدن و قمه زدن
تفریح و سر گرمی شان به روضه خوانی رفتن
و از همه مهمتر فرهنگ شان فرهنگ شهادت بود و هست
دل شیر میخواهد که خلاف جریان آب شنا کنی.....

ما که با فرمایشات رفیق مان موافقیم . شما را چه عرض کنم ؟؟

۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۹

عمو سام و چک هفت سنتی ....!

آقای عمو سام دیشب یک چک پر و پیمان برای مان فرستاد .
وقتی رسیدیم خانه دیدیم در میان انواع و اقسام صورتحساب ها یک چک خوش بر و روی اداره مالیات دارد بما چشمک میزند . به خیال اینکه لابد پول و پله ای گیرمان آمده است با عجله نامه را باز کردیم و دیدیم به به ! حکومت عدل الهی ینگه دنیایی یک چک هفت سنتی برای مان پست کرده است .
اول خیال کردیم هفت هزار دلار است و تازه داشت خوش خوشان مان میشد که دیدیم نه بابا ! این آقای عمو سام را از این کرم ها نیست و اگر هم باشد ما را از این شانس ها نیست. خلاصه اینکه چندین بار چک کذایی را بالا و پایین کردیم و جلوی چراغ گرفتیم و دیدیم همان هفت سنت لعنتی است .
با خودمان گفتیم : یعنی اگر این آقای عمو سام این هفت سنت بدهی اش را به ما پرداخت نمیکرد آسمان به زمین میآمد ؟؟ یعنی ما میرفتیم بخاطر هفت سنت طلب مان پای آقای عمو سام را به درخت نعناع می بستیم ؟ یعنی میرفتیم آژان و آژان کشی راه می انداختیم که مثلا آقای عمو سام هفت سنت پول طیب و طاهر مان را بالا کشیده است ؟

درد سرتان ندهیم . آمدیم چک هفت سنتی مان را پاره کردیم و انداختیم توی سطل آشغال . اما خدا بسر شاهد است دیدیم روی پاکت اش یک تمبر 44 سنتی چسبانده اند ! یعنی لا کردار ها 44 سنت پول تمبر داده اند که خدا نکرده چک هفت سنتی آقای گیله مرد گم و گور نشود .
ما که از هفت سنت مان گذشتیم اما بیچاره مالیات دهندگان امریکایی 44 سنت برای هیچ و پوچ سلفیده اند .
تازه می فهمیم چرا امریکا بدهکار ترین کشور دنیا شده است !

۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۹

h1

سنده فقط یک تکه سنده است

19/05/2010
قاتل شاپور بختیار

سنده فقط یک تکه سنده است

س- ن- د- ه: سنده

سنده فقط یک تکه سنده است

یکی دو حلقه ی گل که چیزی نیست

سنده را در هزار و یک حلقه ی گل هم که غرق کنی

باز فقط یک تکه سنده است.

سنده را حتی اگر روی چشم رهبرتان بنشانید

باز همان یک تکه سنده است.

رهبرتان که کیر ِ سگ ِ قشنگ ِ همسایه ی ما هم نیست

سنده را حتی اگر ور ِ دست ِ خدای قهّارتان بنشانید

همان است که گفتم

همان «باز فقط یک تکه سنده است»

و هیچ سنده ای

چه در بارگاه شما جاکش ها

چه در بارگاه خدای قحبه تان

هیچ وقت

عطر گل نمی گیرد.

اکبر سر دوزامی

۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۹

ولی جنگل نمیمیره .....

خبر اومد زمستون داره میره
سکوت از شهر تیره پر میگیره
نیگا کن ! پای آزادی این خاک
داره قشنگ ترین گلها میمیره

خبر اومد که مردم تو خیابون
تموم عاشقا جمعند تو میدون
خبر اومد ندا غلتیده در خون
نذاره جون بده آزادی آسون

خبر اومد که سینه ش سرخه خرداد
تموم شهر پر از آتیش و فریاد
خبر اومد که خون شد قلب سهراب
ترانه رو سوزونده دست بیداد

ببار ای آسمون بر این شب تار
که عاشقها رو میبندن به رگبار
جواب حق ما سرب و گلوله ست
ولی جنگل نمیمیره ؛ تبر دار !

: مزدشت "