دنبال کننده ها

۲۷ اسفند ۱۳۹۲

دعوی خدایی .....

یک بنده خدایی رفت خدمت یکی از این از ما بهتران و گفت : بنام بیست و چهار هزار پیغمبر ؛ از شما خواهش میکنم  یکصد و بیست و چهار دلار بما پرداخت بفرمایید !
آقای ثروتمند گفت : مضایقه ای نیست ؛ شما یکایک ایشان را  نام ببر ما هم از دادن پول دریغ نخواهیم کرد .
مرد پذیرفت و شروع کرد به نام بردن پیامبران .: محمد . عیسی . موسی . ابراهیم . سلیمان . داوود . نوح . یونس . اسحاق . یوسف . یعقوب . دانیال . حزقیال . جرجیس . مانی . زرتشت .....و آنگاه درنگی کرد و گفت : فرعون . شداد . نمرود . علی خامنه ای !
آقای ثروتمند هوارش به آسمان رفت که : ای حقه باز ! شرط ما این بود که فقط نام پیامبران را ببری  . شدا د و نمرود و خامنه ای که پیغمبر نبوده اند !
آن مرد رنجیده خاطر گفت : انصاف ات کجاست مرد حسابی ؟  این بیچارگان ادعای خدایی کرده اند ؛   تو به پیامبری هم قبول شان نمیکنی ؟؟

۲۶ اسفند ۱۳۹۲

شب سمور گذشت و لب تنور گذشت .....

توی این دنیای هشلهف بی صاحب مانده ای که از شش میلیارد بندگان به به گوی حضرت باریتعالی میلیارد ها نفرشان  دنیای شان بد تر از عاقبت یزید است و آه ندارند با ناله سودا بکنند و توی هفت آسمان یک ستاره ندارند و از بی کفنی زنده اند ؛ یک آقای مرفه بی دردی پیدا شده است و دو میلیون و یکصد هزار دلار داده است تا شماره تلفن دلخواه خودش را خریداری بفرماید . 
این عالیجناب مومن عرب مسلمان اهل دبی ؛ انگار اصلا یادشان نبوده است که در همان دور و بر امارات ایشان میلون ها زن و کودک و پیر و جوان آسمان جل و آس و پاس  زندگی میکنند که اگر چه روزی هفده بار بدرگاه حضرت باریتعالی خم و راست میشوند و شکر نعمات نداشته شان را بجا میآورند ؛ اما نه تنها از مال پس و از جان عاصی اند ؛ نه تنها زمین تشک و آسمان لحاف شان است ؛ نه تنها توی هفت آسیاب یک من آرد ندارند ؛ نه تنها خسر الدنیا و والآخره اند ؛ نه تنها قاشق ندارند که آش بخورند ؛نه تنها حصیرند و ممد نصیر ؛ بلکه شاید تا امروز چشم شان به جمال بی مثال تلفن همراه هم روشن نشده و شاید اسمش را هم نشنیده باشند . 
یاد آن شعر معروف افتادم که : 
شنیده ایم که محمود غزنوی یک شب 
شراب خورد و شبش جمله در سمور گذشت 
گدای گوشه نشینی لب تنور گرفت 
لب تنور بر آن بینوای عور گذشت 
علی الصباح بزد نعره ای که : ای محمود 
شب سمور گذشت و لب تنور گذشت 
اگر میخواهید سعادت همصحبتی با این عالیجناب خر پول بی درد مستکبر را داشته باشید به شماره تلفن ایشان که مجله تایم در آخرین شماره خود چاپ کرده تلفن بزنید و اگر دل تان خواست مختصری خواهر و مادر ایشان را نوازش بفرمایید ! 
شماره تلفن ایشان چنین است : 
(050) 777-7777