دنبال کننده ها

۱۶ تیر ۱۴۰۳

تاریخ نویسی به سبک ملایان


روزی میرزاجواد آقاسبزواری اعلی الله مقامه الشریف معروف به فخر الذاکرین از شاگردان علامه بحرالعلوم به سفارش حاج شیخ عبدالوهاب مشیر خراسانی نوه مرحوم میرزا حسین خان نجف آبادی طاب ثراه به همراه حاج آقا میرزامحمد تقی تربتی فیض آبادی معروف به آخوند خراسانی و حاج سید علینقی نراقی معروف به ملک المتکلمین ، خدمت استاد حاج میرزاآقا ابوالحسن میری معروف به مرشدالمتکلمین شرف حضوریافتند، ایشان تشریف نداشتند، همگی برگشتند !
طرح از : علیرضا اسپهبد
May be art
See insights and ads
All reactions:
Zari Zoufonoun, Farhad Ghasemzadeh and 67 others

یازده سال پیش - ششم جولای ۲۰۱۳- با رفیقم هانری نهرینی در جشن هفتاد سالگی مسعود سپند - شاعری که فقط از ایران میگفت و از ایران میسرود -
حالا چند سالی است مسعود سپند زیر خاک خفته است و ما همچنان دوره میکنیم شب را و‌روز را
به اسب و پیل چه نازی که رخ به خون شستند
در این سراچه ماتم پیاده شاه وزیر
May be an image of 3 people and people smiling
See insights and ads
All reactions:
Zari Zoufonoun, Mina Siegel and 94 others

خنده بر هر درد بی درمان دواست

خنده بر هر درد بی درمان دواست
May be an image of 3 people and people smiling
See insights and ads
All reactions:
Zari Zoufonoun, Farhad Ghasemzadeh and 166 others

گر تویی طوبی گذشتم از بهشت

پیر مردی ایرانی در گوشه ای ازدنیا رفته است رای داده است .
اینکه به چه کسی رای داده و چرا رای داده است هیچکس نمیداند و به هیچکس هم مربوط نیست
بعد از آن چند تن از گاو گند چاله دهانان وطنی در خیابانی خلوت جلوی او را گرفته اند و همچون قاطرچیان سلطان صاحبقران هر چه فحش چارواداری میدانسته اند نثار او کرده و اگر ترس از پلیس و قانون نبود آن بیچاره را زیر مشت و لگدشان خرد و خاکشیر میکردند
من نمیدانم این ماجرا در کجای دنیا اتفاق افتاده است
اگر در امریکا بود این دو نفری که چنین مزاحمتی همراه با تهدید و دشنام برای آن پیرمرد بیچاره فراهم کرده اند دستگیر، محاکمه و بمدت چند سال زندانی میشدند.( در امریکا دست درازی به انسان های سالمند و ایجاد هر گونه مزاحمت فیزیکی برای آنان در زمره جرم های جنایی است )
حیرت من این است که چنین آدمیانی چگونه در اروپا زندگی میکنند اما هنوز الفبای تعامل و مدارا و همزیستی را نیاموخته اند. چگونه است که نیاموخته اند هر انسانی آزاد بدنیا آمده و آزاد است به هر حزب و فرقه و سازمان و آیین و‌تشکیلاتی دلبسته باشد . ‌چگونه است که هنوز نیاموخته اند هیچ بنی بشری حق ندارد « حق انتخاب » را از کسی سلب کند ؟
آیا این چنین آدمیانی منادی آزادی ‌و دموکراسی برای میهن ما هستند ؟ اگر اینان بر جای خمینی و‌خامنه ای بنشینند آیا از کشته ها پشته نمی سازند؟
گفت حاجی تاج با طوبای زشت
گر تویی طوبی گذشتم از بهشت
من حاضرم وکیلی برای این پیرمرد بیچاره بگیرم و آن دو موجود عقب افتاده معلول ذهنی را به دادگاه بکشانم تا دیگر جرات نکنند به چنین گه خوری هایی دست بزنند
دستمزد وکیل را هم خودم میپردازم
California Penal Code Section 368 PC makes it illegal to abuse anyone 65 years or older, whether physically or emotionally. Elder abuse is defined as:
Putting an elder or dependent in a situation that could endanger their health
Causing or allowing an elder to suffer unjustifiable physical or mental pain
See insights and ads
All reactions:
Susan Azadi, Farrokh RiazSadri and 25 others