:
کسی که هیچ کس مثل او نیست

(با اجازه فروغ فرخزاد)

و آن ستاره قـُزمیت که خوابش را دیده‌ بودم،

آمده است

و دهنم هی خشک می‌شود

و خایه‌هایم هی جفت مي‌شود

من خواب آن ستاره قـزمیت را

همین پنج سال پیش دیده بودم

و کور بشوم اگر بجز دروغ بگویم.

کسی آمده است

که مثل هیچ کس نیست

مثل آدم نیست، مثل بچه آدم هم نیست

و قـدش از همه بوته‌های جعفری بلندتر است

و زورش از همه مراجع بیشتر است

و حتی از کوروش کبیر هم کبیر‌تر است

و اسفندیار را به رستم

و فلسفه مشایی را به فلسفه اشراق ترجیح می‌دهد

و می‌تواند هر منشوری را که بخواهد، بیاورد

و هر منشوری را که آورده، بخواند.

کسی آمده است

که مثل هیچ کس نیست

و می‌تواند بدون ‌آنکه حساب کند

حرف‌های بی‌حساب بزند

و چشم بسته جلوی همه عددها چند تا صفر بگذارد

یا چند تا صفر را پاک کند.

کسی آمده است

که مثل هیچ کس نیست

و به جای همه کس حرف می‌زند

کسی که وقتی حرف می‌زند

همه به احترام او بلند می‌شوند و می‌روند.

کسی که بوی نفت را بین همه سفره‌ها قسمت می‌کند

و سینمای شمقدری را قسمت می‌کند

و کهریزک را قسمت می‌کند

و شیشه نوشابه را قسمت می‌کند

و روزنامه کیهان را قسمت می‌کند

و کالای چینی را قسمت می‌کند

و پست‌های کلیدی را قسمت می‌کند

و سیب لبنانی و پرتقال اسراییلی را قسمت می‌کند

و مصایب مسیح را قسمت می‌کند.

کسی آمده است

که مثل هیچ کس نیست

و جلوی آمدنش را

حتی با سی ملیون رأی هم نمی‌شود گرفت.

به مادرم گفتم: دیگر تمام شد

گفتم: همیشه قبل از آنکه رأی‌ها را بشمریم

از صندوق رأی بیرون می‌آيد

باید برای روزنامه‌ کیهان تبریکی بفرستم.

::

متن شعر «کسی که مثل هیچ‌ کس نیست» فروغ فرخزاد را اینجا بخوانید.