دنبال کننده ها

۹ اسفند ۱۳۹۰

هیولایی که میخواهد نماینده مجلس بشود ...

سلامت فکری ....!!

...پاره ای از نظام ها ؛ اعمال سانسور را با این عبارت توجیه میکنند که : " ما نمیگذاریم میکرب وارد بدن مان بشود و سلامت فکری ما و مردم را مختل کند " .
آنها خودشان هم میدانند که مهمل میگویند . سلامت فکری جامعه فقط در بر خورد با اندیشه مخالف محفوظ میماند . تو فقط هنگامی میتوانی بدانی درست می اندیشی که من منطق ات را با اندیشه نادرستی تحریک کنم .. من فقط هنگامی میتوانم عقیده سخیفم را اصلاح کنم که تو اجازه سخن گفتن داشته باشی .حرف مزخرف خریدار ندارد .پس تو که پوزه بند به دهان من میزنی ؛ از درستی اندیشه من و از نفوذ اندیشه من میترسی . مردم را فریب داده ای و نمیخواهی فریب ات آشکار شود .
نگران سلامت فکری جامعه هستید ؟پس چرا مانع اندیشه آزادش میشوید ؟ سلامت فکری جامعه تنها در گرو همین واکسیناسیون بر ضد خرافات و جاهلیت است که عوارض اش درست با نخستین تب تعصب آشکار میشود .
برای سلامت عقل فقط آزادی اندیشه لازم است

از سخنان احمد شاملو - دانشگاه برکلی - کالیفرنیا