دنبال کننده ها

۲۹ فروردین ۱۳۹۴

شاملو و سانسور چی ها

نقل می‌کنند هنگامی که احمد شاملو برای مجوز کتاب "فرهنگ کوچه" به ممیزی کتاب ارشاد احضار شده بود، ممیز به او گفته بود: " این چه شعری است در کتاب آورده‌اید؟ نه شیر داره نه پستون, گاوش رو بردن هندستون. پستون را که نمی‌شود چاپ کرد" .
احمد شاملو در پاسخ گفته بود: "مانعی ندارد می‌نویسم: " نه شیر داره نه سینه " ! ممیز گفته بود:" خوب اینطوری که با قافیه جور درنمی‌آید" . شاملو پاسخ داده بود: آن‌را هم درست میکنیم، نا سلامتی ما شاعریم، می‌نویسم " نه شیر داره نه سینه ، گاوش رو بردن مدینه " ! 

۲۷ فروردین ۱۳۹۴
شهامت
استاد روانشاد دکتر جعفر شهیدی تعریف میکرد :
یک روز عاشورا با دکتر دبیر سیاقی گوشه ای از یک چهار راه ایستاده بودیم ونظاره گر عبور دسته های سینه زن و زنجیر زن بودیم وگاهگاهی به هیجان میآمدیم و آرام آرام دستی بر سینه یابر سرمان میزدیم
ناگهان پرسیدم :
فکرمیکنی اگر در زمان امام حسین در کربلا حاضر بودیم در کدام لشکر جا میگرفتیم ؟
گفت : خوب ، خیلی آشکار است که در سپاه یاران امام حسین . اینکه پرسیدن نداشت !
گفتم : نه ، من و تو آن اندازه دل و جرات وشهامت و ایمان نداریم که برویم در سپاه امام حسین
گفت : یعنی میفرمایید میرفتیم در سپاه عمر بن سعد ؟
گفتم : نه ، آن اندازه هم بی وجدان و بی دین و نامرد نیستیم که برویم در حلقه دشمنان امام حسین
پرسید : خوب ، میفرمایید چیکار میکردیم ؟
گفتم : هیچ ! مثل الان یک گوشه ای روی یک بلندی یا تپه ای می ایستادیم و از دور آرام آرام توی سرو سینه مان میزدیم !
این را نوشتم تا بگویم ما هم همین الان در برابر آنهمه بیداد و فاجعه ای که آفاق تا آفاق نسل بشر را در نوردیده است کاری نمیکنیم مگر اینکه در پای فیس بوک بنشینیم و آرام آرام به سر و سینه مان بزنیم و احیانا قطره اشکی هم بیفشانیم

۲۶ فروردین ۱۳۹۴

شیر تو شیر ....
آقا ! دنیا بد جوری شیر تو شیر شده .
امریکا در عراق همراه پاسداران ایرانی علیه آدمخواران داعش میجنگد . -
دولت عراق میگوید : هم شام کوفه را دیده ایم هم صبح کربلا را . حالا که ما غرقیم ده گز هم رویش .
- امریکا در یمن ؛ کنار سربازان عربستان علیه ایران میجنگد .
ایران میگوید : حالا که هم ریسمان پاره شد هم دوک شکست هم خیک درید و هم خر افتاد ؛ حاضر به جنگ باش اگر صلحت آرزوست !
امریکا میگوید : اگر نی زنی چرا بابات از حصبه مرد ؟ یکشاهی بیشتر بده وسط لحاف بخواب
- امریکا در سوریه خواهان آن است که حکومت بشار اسد به گورستان برود .
ایران میگوید : ترا که خانه نئین است بازی نه این است
امریکا میگوید : گر وا نمیکنی گره ای ؛ خود گره مباش
و بشار اسد میگوید :
گر نگهدار من آن است که من میدانم
شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد
- امریکا در سودان جنوبی با توپ و تانک و پول و موشک و وعده و وعید از حکومت پا در هوای آن سامان جانبداری میکند . ایران اما رفیق گرمابه و گلستان دیکتاتور آدمخواری بنام ابوالبشیر است .
ایران میگوید : یک یار یار به از صد برادر ناسازگار
امریکا میگوید : برادری مان بجا ؛ جو بده آلو زرد ببر
- ایران خواهان بازگشت طالبانی ها به افغانستان نیست .امریکا هم برای جلوگیری از قدرت گیری طالبانی ها میلیارد ها دلار خرج کرده و میکند .
ایران میگوید : نشود بز به پچ پچی فربه .
امریکا میگوید : شتر ؛ خوابیده اش هم از الاغ بلند تر است .
در این میان بامی کوتاه تر از بام خلایق بی دست و پای فلکزده افغانستان پیدا نمیشود و با آش نخورده و سق سوخته نمیدانند به کجا پناه ببرند .
- پاکستان در یمن همراه عربستان خواهان جارو کردن جنگجویان شیعی است .ایران اما در یمن بر پایی یک حکومت شیعی را آرزو میکند .
امریکا میگوید : دو زار بده آش به همین خیال باش
ایران میگوید :
تو که بر بام خود آبگینه داری
چرا بر بام مردم میزنی سنگ ؟
- مصر در یمن و عراق با شیعیان و داعشیان میجنگد . ایران خواهان سرنگونی حکومت نظامیان مصری و بازگشت ریشو های اخوان المسلمین بر اریکه قدرت است .
امریکا میگوید : ظل عالی لایزال باد . با خواب دیدن آبستن نمیشوند .
گر تضرع کنی و گر فریاد
جوجه را گربه پس نخواهد داد
ایران میگوید :
سخن تو ده گز به نیم گوز . برو عقل پیدا کن و بنگ از دکان بقالی مستان که ترا خیالها در بند بلا اندازد .
-در این میان ترکیه و روسیه از آب گل آلود ماهی میگیرند . هم دو دستماله میرقصند . هم با گرگ دنبه میخورند و با چوپان ضجه میزنند . هم نماز علی را میخوانند و هم آش معاویه را میخورند .
اینکه لیبی چگونه از شر ابوجمال ها وابو دجال ها و ابو کمال ها و ابو حمار ها خلاص خواهد شد یکی داستانی است پر آب چشم .
شیر تو شیر غریبی است .اینکه دیگر یکدانه موی سیاه روی کله مبارک آقای اوباما پیدا نمیشود بی دلیل نیست . من اگر جای رییس جمهور امریکا بودم تا حالا هفت تا کفن پوسانده بودم.
این هم از افاضات گیله مردانه امروز ما .
یکوقت نگویید این آقای گیله مرد از سیاست میاست چیزی نمیداند ها !! ما خودمان یکپا سیاستمداریم ! اگر تا امروز نمیدانستید پس بدانید .
این را هم محض خالی نبودن عریضه از قول حضرت عطار نیشابوری اضافه کنیم که انگاری خطاب به علمای اعلام و فقهای گرام سروده است :
هر که را در عقل نقصان اوفتاد
کار او فی الجمله آسان اوفتاد .

۲۴ فروردین ۱۳۹۴
وقتی آدمها تنها هستند
پروفسور تیخوینسکی شیمیدان در اتاق پذیرایی من نشسته بود . خطاب به عکس خود در سینی برنجی گفت : " خوب پیر مرد ،زندگی چطور است ؟ "
ولا دیمیرسکی کشیش یکبار پوتینی در مقابل خود گذاشت وخطاب به پوتین گفت : " حالا اگر می توانی برو ! پس نمی توانی ؟ "
آنگاه با وقار و اطمینان افزود : " فهمیدی ؟ بدون من هیچ جا نمیتوانی بروی ! "
درست در همین لحظه من وارد اتاق شدم و پرسیدم : " پدر ، چیکار میکنید ؟"
به دقت نگاهی بمن کرد و گفت :" با این پوتین بودم ! تمام پاشنه اش ساییده شده ،پوتین هم پوتین های قدیم "
زنها اغلب اوقات وقتی مشغول کاری یکنواخت یا آرایش خویش هستند با خودشان حرف میزنند
من یک روز پنج دقیقه تمام زنی را که تحصیلات عالی هم داشت و در تنهایی مشغول خوردن شیرینی بود تماشا کردم
او هربار با چنگال کوچکی یک شیرینی بر میداشت و با آن حرف میزد :
" آها ! الان میخورمت ! " و بعد آنرا فرو میداد و دوباره یکی دیگر بر میداشت و میگفت : " الان میخورمت ! "
"از حرف های ماکسیم گورکی "

بلای اندیشیدن
آقای تولستوی در کتاب " خاطرات دوران جوانی " که بسال ۱۸۵۱ نگاشته است میفرماید :
آگاهی ، بزرگترین دشمن معنوی انسان است .دشمنی که میتواند انسان بیچاره را از پای بیندازد
جناب نیکلایف هم میفرمایند :
دانش و آگاهی ، خواسته ها را افزون میکند، خواسته ها نا رضایی می پرورانند ، و انسان ناراضی همواره بیچاره و اندوهگین است
بگمانم حضرت سنایی غزنوی است که میفرماید :
بیچاره آنکسی که گرفتار عقل شد
خوشبخت آنکه کره خر آمد الاغ رفت
صد البته ما قصد توهین به حیوان بارکش زبان بسته بی آزاری بنام خر را نداریم بلکه منظور مان همان الاغان سه پشته زبان داری هستند که در مجلس شورای ملایان ومجلس خبرگان و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام جلوس فرموده اند