دنبال کننده ها

۲۰ بهمن ۱۴۰۲

روز عشاق

به صحرا شدم عشق باریده بود و زمین تر شده بود.
چنانکه پای به برف فرو شود به عشق فرو شدم.
« بایزید بسطامی »
همسرم صبح که از خواب پا میشود بمن میگوید : Happy Valentine’s Day
میگویم : ظل عالی لایزال ، ولی هنوز یکهفته به روز والنتاین مانده است . شما پیشاپیش به استقبالش رفته اید ؟
کندوکاوی میکنم می بینم طفلکی پر بیراه نرفته است. از امروز هفته والنتاین آغاز میشود و تا چهاردهم فوریه ادامه دارد
بنا براین هفته والنتاین بر همه عاشقان و شیدایان خجسته و فرخنده باد . فقط سخن شیخ شیراز را از یاد نبرید که میفرماید :
آنجا که عشق خیمه زند جای عقل نیست
غوغا بود دو‌پادشه اندر ولایتی
وانگه که عشق دست تطاول دراز کرد
معلوم شد که عقل ندارد کفایتی
این هم مختصری در باب هفته عشاق:
February brings the
celebration of love and intimacy during Valentine's Week, culminating in Valentine's Day on February 14. The days leading up to Valentine's Day include Rose Day, Propose Day, Chocolate Day, Teddy Day, Promise Day, Hug Day, Kiss Day, and Valentine's Day
See insights and ads
All reactions:
Mina Siegel, Mohammad Anousheh and 72 others

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر