دنبال کننده ها

۱۷ بهمن ۱۴۰۲

حق المستراح

سال پنجاه و هفت رفاه داشتیم. اعتبار جهانی داشتیم
تحصیلات رایگان داشتیم
امنیت داشتیم
آزادی فردی داشتیم
تورم هم نداشتیم .
ناگهان شروع به بدمستی کردیم . گفتیم شاه نمی خواهیم . امام میخواهیم
امام آمد . در طیلسان خدعه و ریا.
گفت : برق را مجانی میکنیم
آب را مجانی میکنیم. هم دنیای تان و هم آخرت تان را آباد میکنیم . شما را به مقام آدمیت میرسانیم .
فریاد بر کشید که : نفت متعلق به مستضعفان است.ثروت این مملکت متعلق به مستضعفان است .
ما نمیدانستیم مستضعفان چیست ! رفتیم لغتنامه ها را زیر و رو کردیم . مستضعفان را پیدایش کردیم .
حالا چهل ‌‌وپنج سال گذشته است . کار بجایی رسیده است که اگر بخواهید بروید بهشت زهرا در توالت مرقد آقا شاش کنید باید پول بدهید . از شما حق المستراح میگیرند !
No photo description available.
See insights and ads
All reactions:
Esmail Tabibi and 1 other

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر