دنبال کننده ها

۲۶ اسفند ۱۴۰۱

یک مطلب خیلی مهم

یک آقایی به همشهری هایش گفت : اگر یک اسب زین کرده و صد تومان خرج سفر بمن بدهید یک مطلب خیلی مهمی را بشما خواهم گفت .
همشهری هایش هم یک اسب و صد تومان پول به آقا میدهند و تا دم دروازه شهر هم بدرقه اش میکنند .
آن مرد میگوید : آی مردم ! بلبل خیلی بد میخواند !
‏و به تاخت از آن شهر فرار میکند .
حالا اگر شما هم لطف بفرمایید صد دلار و یک اسب تازی بما بدهید ما هم یک مطلب خیلی مهمی را بشما خواهیم گفت
البته ملتفت منظورمان که هستید ؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر