دنبال کننده ها

۲۶ اسفند ۱۴۰۱

حضرت عباس

رفیق مان عباس آقا رفته بود مسیحی شده بود . به هیچ خدا پیغمبری اعتقاد نداشت ها ! اما رفته بود دینش را عوض کرده بود و به دین ترسایان در آمده بود . ما هم صدایش میکردیم عباس ارمنی!
پارسال شب عید رفته بود کلیسا . پدر روحانی گفته بود : عباس آقا ! کم پیدایی ! خیلی کم کلیسا میآیی. کجا هستی؟
عباس آقا گفته بود : خیلی دلم میخواهد بیشتر خدمت تان باشم اما گرفتارم به حضرت عباس !
——
خداش خیر دهاد
شمس الدین محمد بخارایی صدر اعظم مقتدر بابر میرزا بر سر تربت حافظ گنبدی و بنایی ساخت
روزی ضیافتی بر پا کرد و شاه را برای تماشای گنبد به مهمانی خواند
در اثنای آمد و رفت و ازدحام ، یک رند شیرازی این بیت را نوشت و در جای بلندی مقابل دیدگان شاه نصب کرد :
اگرچه جمله اوقاف شهر غارت کرد
خداش خیر دهاد آنکه این عمارت کرد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر