دنبال کننده ها

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

اگر تنها یک گلوله میداشتم

پیر مرد ؛ فلسطینی است .هفتاد و چند سالی دارد . 
میگوید :  اگر تفنگی داشته باشم که تنها یک گلوله داشته باشد و اگر قرار باشد بین بشار اسد و نتان یاهو  یکی را به گلوله ببندم ؛ گلوله ام را توی قلب بشار اسد شلیک خواهم کرد !
میگویم : چرا ؟
میگوید : نتان یاهو  هر کاری که کرده است برای منافع ملت اش بوده است اما بشار اسد ؟ آخر هیچ جانوری ملت خودش را اینگونه به خاک و خون می کشد ؟

 ومن بفکر فرو میروم . اگر تنها یک گلوله میداشتم  ؟ 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر