دنبال کننده ها

۴ خرداد ۱۴۰۲

در بارسلونا

در بارسلونا بودم. پیش از ماجرای کرونا .
رفیق اسپانیایی ام از باسک سوار هواپیما شده بود آمده بود بارسلونا دیدن ما . خانمش یک کیک شکلاتی درست کرده بود داده بود دستش . طفلکی کیک را گرفته بود دستش آمده بود بارسلونا .از آن اسپانیایی هایی بود که با دل ‌جان میخواست باسک را از اسپانیا جدا کند . نمیدانم سرانجام سرنوشت جدایی خواهان باسک به کجا کشیده شد ؟ یک زمانی خیلی سر و صدا کرده بودند .بگمانم موقتا سرکوب شده اند .
این رفیق کوهنورداسپانیایی ما هر سال بلند میشد میرفت ایران . میرفت با بچه های کوهنورد ایرانی کوهنوردی. یکبار از بلندی های الموت رودبار بالا رفته بودند از دامنه های البرز در تنکابن پایین آمده بودند .
در آن دو سه روزی که آنجا بودیم مدام برایم از سفرهایش به ایران خاطره میگفت . ایران را خیلی دوست داشت .
یک روز ازش پرسیدم جالب ترین خاطره ای که از ایران داری چیست؟
خندید و گفت: با یک گروه از بچه های قزوین رفته بودیم کوهنوردی. وقتی برگشتیم ، یکی از بچه ها ی قزوین ما را به ناهار دعوت کرد . رفتیم خانه شان . در زدیم . مادرش آمد در را باز کرد. من سلام کردم و دستم را دراز کردم باهاش دست بدهم . با اکراه دستش را دراز کرد . دست دادم . بعدش بسرعت رفت همانجا توی حیاط دست هایش را شست !

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر