دنبال کننده ها

۱۶ تیر ۱۴۰۳

تاریخ نویسی به سبک ملایان


روزی میرزاجواد آقاسبزواری اعلی الله مقامه الشریف معروف به فخر الذاکرین از شاگردان علامه بحرالعلوم به سفارش حاج شیخ عبدالوهاب مشیر خراسانی نوه مرحوم میرزا حسین خان نجف آبادی طاب ثراه به همراه حاج آقا میرزامحمد تقی تربتی فیض آبادی معروف به آخوند خراسانی و حاج سید علینقی نراقی معروف به ملک المتکلمین ، خدمت استاد حاج میرزاآقا ابوالحسن میری معروف به مرشدالمتکلمین شرف حضوریافتند، ایشان تشریف نداشتند، همگی برگشتند !
طرح از : علیرضا اسپهبد
May be art
See insights and ads
All reactions:
Zari Zoufonoun, Farhad Ghasemzadeh and 67 others

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر