دنبال کننده ها

۱۰ فروردین ۱۴۰۳

تگرگ

دیروز صبح از شکوفه ها عکس گرفته بودم . میخواستم بگویم هول و هیبت زمستان شکسته است .
امروز عصری نشسته بودم کتاب می خواندم . سرم را که بلند کردم دیدم برف میبارد .
قهوه ای درست کردم نشستم به تماشای باریدن برف.
نمیدانم شکوفه ها از این سرما جان به سلامت بدر می برند یا نه ؟
این را میدانم آنهایی که باغ گیلاس و بادام دارند حالا اگر کاردشان بزنی خون شان در نمیآید
بارش برف و تگرگ در این وقت سال یعنی فاتحه گیلاس و بادام خوانده است
هزار سال پیش بیچاره فردوسی هم به همین درد مبتلا بود و مینالید که :
بر آمد یکی ابر و شد تیره ماه
همی تیر بارید ز ابر سیاه
نه دریا پدید و نه دشت و نه راغ
نبینم همی در هوا پر زاغ
تگرگ آمد امسال برسان مرگ
مرا مرگ بهتر بدی از تگرگ
در گندم و هیزم و گوسفند
ببست این بر آورده چرخ بلند
نماندم نمکسود و هیزم نه جو
نه چیزی پدید است تا جو درو....
از قدیم هم گفته اند : سنگ به در بسته و پای شکسته میخورد
دلم برای فردوسی بیشتر سوخت تا گیلاس کاران و بادام کاران کالیفرنیا .
See insights and ads
All reactions:
Farhad Ghasemzadeh, Mina Siegel and 88 others

۸ فروردین ۱۴۰۳

شکار لحظه ها

شکار لحظه ها
نوا جونی و نوه خاله مامانش !!!!
عکاسباشی: گیله مرد
نوروز امسال - کالیفرنیا
May be an image of 1 person and baby
See insights and ads
All reactions:
Banoo Saberi, Nasser Darabi and 34 others

اما پدر خرت بسوزد

حبیب یغمایی تعریف می‌کرد : " شبی در راه سمنان بودم و چون دیر وقت شد به منزل دوستی وارد شدم تا فردا صبح ادامه طریق دهم . دوستم پذیرایی کرد و بعد از شام هم به عادت مالوف به رختخواب رفتم ؛ ولی خر صاحبخانه تا صبح عر عر کرد و نگذاشت راحت بخوابم !
صبح دوستم بعد از صبحانه مرا بدرقه کرد و دم در پرسید که انشاالله بد نگذشته باشد ؟
و منهم فی البداهه گفتم :
خود آدمک بدی نبودی
اما پدر خرت بسوزد !
و همین تک بیت فی البداهه دوستی چندین و چند ساله ما را خراب کرد
May be an image of 1 person
See insights and ads
All reactions:
Mina Siegel, Banoo Saberi and 45 others

۶ فروردین ۱۴۰۳

عید دیدنی

رفتیم عید دیدنی . فک و فامیل همه بودند . از چهار نسل .پدر بزرگ ها ‌‌و مادر بزرگ ها . پدر ها ‌‌و مادر ها . خاله ها و عمه ها . عروس ها و دامادها .نوه ها و نتیجه ها . فقط جای نبیره ها خالی بود .
من دور از چشم عیال ، دزدکی به اندازه یک سال زولبیا بامیه خوردم !
May be an image of 11 people
See insights and ads
All reactions:
Susan Azadi, Mina Siegel and 73 others